Біологія: визначення терміна

 Біологія – це наука про життя. Саме так перекладається з грецької мови назва цієї науки. Насправді ж сьогодні біологія являє собою цілий комплекс наук, предметом дослідження та вивчення яких є жива матерія і жива природа. У комплекс цих наук входять і загальнобіологічні науки, і таксономічні.

Загальнобіологічні науки вивчають властивості живої матерії, які проявляються на всіх рівнях живої природи. До общебиологическим наук відносяться такі науки, як цитологія – наука про клітину; екологія – наука про взаємодію організмів і систем організмів між собою; гістологія – наука про тканинах; генетика – наука про спадковість та інші.

 

Загальні властивості живої матерії вивчають науки, які виникли там, де біологія стикається з іншими науками: хімією, фізикою. Так з’явилися біохімія і молекулярна біологія – науки, що вивчають обмін речовин у живому організмі і хімічний склад живої матерії. Також сьогодні існують такі науки, як біофізика, біогеографія і т. д.

 

Таксономічні науки включають в себе приватні науки, які вивчають окремі види або класи організмів. Наприклад, орнітологія – наука, що вивчає птахів, входить до складу зоології. Сюди ж відноситься іхтіологія – наука про риб, териология – наука про ссавців і т. д.

 

Не можна не сказати про вплив прогресу на біологію. Завдяки і через використання біології в практичної життя, сьогодні ми знаємо і застосовуємо знання таких наук, як агробиология – використання біологічних знань для раціонального проведення агротехнічних заходів; селекція – методологічне вивчення та добір рослин, тварин, комах та інших живих істот для виявлення їх особливостей і закономірностей взаємодії з людиною та навколишнім середовищем, а також виведення нових порід або навіть видів.

 

Це лише кілька прикладів того, як розвивається біологія як наука, з якими науками перегукується і чим може бути корисна ця наука для людства.

Посилання на основну публікацію