Біологія і виробництво нових форм живих організмів

Досягнення біології, як і будь-який інший науки, рано чи пізно знаходять застосування в практичній діяльності людини. Так, відомості з анатомії та фізіології людини почали використовувати при лікуванні хворих ще в давнину.

Знання, отримані в області імунології та мікробіології, починаючи з їх появи в XIX столітті, також активно застосовують в медицині. Народження генетики і синтез її з теорією еволюції відкрили широкі можливості для отримання нових форм живих організмів з корисними для людини ознаками.
Бурхливий розвиток молекулярної біології в другій половині XX століття дозволило здійснювати пряме втручання в спадковий апарат клітини, цілеспрямовано створюючи нові поєднання генів і виправляючи наявні пошкодження.

Цей напрямок одержав назву генної інженерії. Розроблені в лабораторіях вчених генно-інженерні методи вже використовуються на благо людини.

Нарешті, на порозі третього тисячоліття людина, усвідомлюючи свою відповідальність за майбутнє планети, почав застосовувати досягнення біології, в першу чергу екології, для управління популяціями і екосистемами, в тому числі біосферою, з метою сталого розвитку.

Ми не завжди звертаємо увагу на той факт, що основні продукти харчування, а також багато ліків (наприклад, антибіотики) виробляються певними, спеціально для цього створеними людиною сортами рослин, породами тварин і штамами (нім. Stamm – плем’я) мікроорганізмів. Якщо ми порівняємо культивовані рослини, тварин, мікроорганізми з їх дикими родичами в природі, то побачимо, що у перших продуктивність по корисним ознаками в сотні, а то й тисячі разів вище.

Посилання на основну публікацію