1. Моя освіта – реферати, конспекти, доповіді
  2. Біологія
  3. Біологія і біотехнологія

Біологія і біотехнологія

Біологія – фундаментальна дисципліна, тісно пов’язана з практикою і медициною; основа біотехнології.

Біотехнологія – використання біологічної форми матерії для виробництва соціально значущих продуктів.

Основні напрямки застосування БТ в різних галузях:

> У промисловості – біосинтез, біотрансформація, ферментативний каталіз для отримання різних речовин (органічні кислоти, білки, гормони, олігосахариди);

> У сільському господарстві – отримання трансгенних агрокультур (картопля, соя, кукурудза), біологічних засобів захисту рослин, біогумусу, Біокорм, репродукція тварин на основі ембріогенетіческіх методів (клонування);

^ В енергетиці – отримання біоенергії (біогаз), моделювання фотосинтезу;

> В медицині – біопрепарати, антитіла, вакцини, діагностикуми;

> В екології – біоочищення стічних вод, утилізація відходів, конструювання екосистем.

Для вирішення цих проблем використовуються методи генетичної (на рівні ДНК, рекомбінація

– Вбудовування нових генів) і клітинної (на клітинному рівні, в основному гібридизація, повне злиття або часткове – ядро, органели) інженерії.

Трансгенні організми – це істоти, геном яких направлено перебудований. Це займає менше часу, ніж традиційна селекція і дає величезні можливості, проте існує ризик для безпеки людини і навколишнього середовища.

У сільському господарстві такі роботи використовують з метою підвищення продуктивності і швидкості росту тварин, поліпшення якості продуктів, підвищення стійкості тварин і рослин до шкідників і хвороб.

Один із перспективних напрямків – отримання дорогих лікарських речовин (антитрипсина, фактора згортання крові та ін.) В молоці трансгенних корів (овець), введення генів гормонів росту людини в геном тварин (вівці, свині, але поки виникає багато проблем з вирощуванням таких тварин) .

Клонування тварин – створення генетичних копій одного індивідуума за допомогою безстатевого розмноження. Перші досліди на хребетних були проведені з жабами. У 1996 клонована вівця Доллі. В даний час клонування сільськогосподарських тварин в деяких країнах (наприклад, в Китаї) впроваджується в промислових масштабах.

Клоновані клітини можуть зіграти особливу роль медицині, в т.ч. і для заміни лабораторних тварин, при пересадці органів і тканин.

Трансгенні рослини можуть бути більш стійкі до комах, вірусів, гербіцидів, набувати здатність до азотфіксації або до повільного дозрівання. За допомогою генної інженерії можна створювати нові сорти квітів з незвичайною забарвленням і формою, сорти пшениці з поліпшеними хлібопекарськими властивостями, бобові з повноцінними амінокислотним складом. В даний час вирощування трансгенних рослин (сої, кукурудзи, рису, пшениці, томатів та ін.) Стало реальністю, по деяких культурах – до половини всього виробництва. В основі таких складних і потрібних робіт лежать фундаментальні знання з біології.

ПОДІЛИТИСЯ: