Біологічно важливі хімічні елементи

У природі зустрічається 81 стабільний хімічний елемент. До складу живої матерії входять 15 елементів, ще 8-10 елементів виявлені тільки в певних організмах. На схемі наведена частина Періодичної системи елементів, в якій містяться всі біологічно важливі хімічні елементи, дано їх фізичні та хімічні характеристики, а також вміст у живої матерії і організмі людини. Закономірності будови атомів, що лежать в основі періодичної системи, детально розглядаються в підручниках з хімії.

Живі організми майже на 99% складаються з чотирьох хімічних елементів: водню (Н), кисню (О), вуглецю (С) та азоту (N). Водень і кисень – складові елементи води, на яку припадає 60-70% маси клітини (див. С. 198). Поряд з вуглецем і азотом ці два елементи є також основними складовими органічних сполук, що беруть участь у більшості процесів життєдіяльності. Багато біомолекули містять також атоми сірки (S) і фосфору (Р). Перераховані макроелементи входять до складу всіх живих організмів.

Хімічні елементи, відносяться до другої важливої ​​в біологічному відношенні групі і в сумі становлять приблизно 0,5% маси людини, присутні, за небагатьма винятками, у вигляді іонів. Ця група включає лужні метали натрій (Na) і калій (К), лужноземельні метали магній (Мg) і кальцій (Са). Галоген хлор (CI) також завжди присутня в клітинах у формі аніона. Інші життєво важливі (есенціальні) хімічні елементи присутні в таких малих кількостях, що їх називають слідові елементами. Ця група включає перехідні метали залізо (Fe), цинк (Zn), мідь (Сu), кобальт (Со) і марганець (Мn). До життєво важливих мікроелементів належать також деякі неметали, такі, як йод (I) і селен (Se).

Посилання на основну публікацію