1. Моя освіта – реферати, конспекти, доповіді
  2. Біологія
  3. Біогеохімічні цикли та провінції

Біогеохімічні цикли та провінції

Живі організми існують унаслідок використання з природного довкілля необхідних речовин та енергії. Процес переробки організмом речовини називають асиміляцією (лат. assimilatio – уподібнення). З цим процесом нерозривно пов’язаний інший – процес розкладу органічних речовин (білків, жирів, вуглеводів) в організмі на простіші речовини (воду, діоксид вуглецю, аміак), який називають дисиміляцією (лат. dissimilis – несхожий). Простіші елементи виводяться з організму, а вивільнена енергія перетворюється на тепло або акумулюється в так званих енергетичних, здебільшого аденозинтрифосфатних молекулах. Єдність процесів асиміляції й дисиміляції забезпечує безперервне оновлення органічних речовин і є основою життєдіяльності тваринних і рослинних організмів протягом їхнього життя. Отже, хімічні елементи циркулюють із зовнішнього довкілля в організм і від організму в довкілля. Шляхи цієї циркуляції або міграції одержали назву біогеохімічних циклів, а рух – колообігу елементів живлення.

З понад 90 природних елементів майже половина з них необхідні для живих організмів. Ці елементи називають біогенними або органогенними. Концепцію біогеохімічних циклів розробили В. Вернадський, Б. Полинов, М. Глазовська, Р. Хатчінсон та інші вчені. Вона є складовою метаконцепції “великого циклу”, ланками якого є “тектонічні процеси, магматизм, осадконакопичення та еволюція живих організмів” (С. Мороз, 1996).

ПОДІЛИТИСЯ: