Біогенез

Походження життя, або біогенез (Т. Гекслі), заперечується ідеалістами. Вони вважають, що життя існувало на Землі вічно або її зародки занесені з інших планет. Однак доведено, що в ранні періоди зародження Землі життя не могла існувати, так як все живе неминуче загинуло б у фізичних умовах того часу, не могла вона бути занесеною і з інших планет, так як все живе неминуче загинуло б при дії космічних променів.

Протягом багатьох тисячоліть на Землі не було життя. Потім при певних фізичних умовах у водах первісного океану почали утворюватися високомолекулярні полімери – белковоподобние та інші органічні речовини, які згодом виділилися з водного розчину і утворили скупчення органічної речовини (коацерватние краплі), хімічно взаємодіють з навколишнім середовищем. Завдяки характерним особливостям цих хімічних реакцій деякі краплі органічних речовин руйнувалися, а інші розросталися і зберігали стійкість. У результаті відбувався відбір тих коацерватних систем, які зберігалися в процесах розпаду і синтезу. Протягом багатьох тисячоліть розвиток і ускладнення органічних речовин призвело до виникнення нової якості – характерною для життя здатності до самопоновлення.

Надалі зі складних систем органічних речовин, що володіли стійкою здатністю до самовідновлення, розвинулися найпростіші первісні організми, що ще не мають структури клітин. Потім виникли одноклітинні організми. На наступному етапі з’явилися багатоклітинні організми, що складаються з окремих органів і їх систем, що виконують різні функції. Еволюція організмів відбувалася відповідно до змін навколишнього їх зовнішнього світу.

Живі організми беруть участь у кругообігу речовин. Вони складаються з елементів, які називаються біогенними і містяться у всій масі тварин і рослинних організмів, що населяють планету. Ця маса живих істот у геохімії називається « живою речовиною». До складу « живої речовини» входять наступні біогенні елементи (у відсотках): кисень – 70, вуглець -18, водень – 10, кальцій – 0,5, азот – 0,3, фосфор – 0,07 та ін Загальна маса « живої речовини» близько 0,01 % маси земної кори. У геохімії біогенез – це переміщення, концентрація і розсіювання біогенних елементів, що відбуваються в результаті життєдіяльності організмів. Вивчення біогеохімічних процесів дозволяє визначити походження багатьох порід і руд; наприклад, кам’яне вугілля, торф, сланці, нафта – наслідок біогенезу. З іншого боку, відмінності в складі земної кори в різних місцевостях істотно впливають на будову і функції організмів.

Посилання на основну публікацію