Біоценоз – визначення і загальна характеристика

Спільне існування декількох груп організмів, що мешкають на певній території і утворюють різні зв’язки один з одним, носить назву біоценозу. Кожен біоценоз обмежений своїм біотопом.

Всі живі організми знаходяться в тісних взаєминах з навколишнім середовищем. Причому на одній території можуть мешкати представники різних біологічних видів.

В результаті такі спільноти протягом тривалого часу утворюють стійкі системи, різної протяжності.

Всередині біологічного співтовариства протікають процеси самовідтворення і саморегуляції. Таким образам, біоценози – продуценти живого речовини.

Посилання на основну публікацію