Безстатевого розмноження

Безстатевого розмноження – це тип розмноження, при якому відтворення особин забезпечується з однієї клітини або групи клітин, які не мають диференціації в статевих відносинах.

При безстатевому типі розмноження не вимагається утворення спеціальних органів і спеціальних клітин. За рахунок цього за короткий проміжок часу можливе відтворення великого числа особин. Негативним моментом безстатевого типу розмноження є генетична однорідність відтвореного потомства.

Цітогонія – вид безстатевого розмноження, коли в освіті потомства бере участь тільки одна клітина, яка не має диференціації в статевих відносинах. Цітогонія може проявлятися у вигляді декількох форм: поділ надвоє, шизогонія, брунькування, спороутворення.

Розподіл надвоє – вид безстатевого розмноження, коли відтворення потомства забезпечується за рахунок розподілу надвоє статевої клітини, що не має диференціації в статевих відносинах. Таким способом здійснюється розмноження у одноклітинних водоростей.

Шизогонія – вид безстатевого розмноження, коли відтворення потомства забезпечується за рахунок множинного поділу клітини, що не має диференціації в статевих відносинах. Таким способом здійснюється розмноження у малярійних плазмодіїв.

Брунькування одноклітинних – вид безстатевого розмноження, коли відтворення потомства забезпечується за рахунок утворення на поверхні материнської клітини виросту – нирки, який потім відділяється, утворюючи дочірню особину. Таким чином відбувається розмноження у дріжджових грибів.

Спорообразование – вид безстатевого розмноження, коли відтворення потомства забезпечується за допомогою спор. Таким чином відбувається розмноження у грибів, мохів, папоротей.

Вегетативне розмноження – вид безстатевого розмноження, коли відтворення потомства здійснюється за рахунок групи клітин, які не мають диференціації в статевих відносинах. У тварин вегетативне розмноження являє собою фрагментацію, коли утворення нових особин відбувається з частин тіла батьківської особини. Таким чином відбувається розмноження у планарії.

Брунькування багатоклітинних – вид безстатевого розмноження аналогічний брунькування багатоклітинних, але на відміну від першого в освіті нирки бере участь група клітин материнського організму. Таким чином відбувається розмноження гідр.

Стробіляція – вид безстатевого розмноження, коли утворення дочірніх особин відбувається за рахунок перегрупування частин тіла батьківської особини. Такий тип розмноження спостерігається у сцифоїдних медуз на стадії поліпів.

Поліембріонія – вид безстатевого розмноження, коли утворення декількох дочірніх особин відбувається з одного зародка. Такий тип розмноження спостерігається у броненосців, у людей у разі народження монозиготних близнюків.

Посилання на основну публікацію