Безстатеве розмноження — доповідь

Еволюційно більш древнім є безстатеве, являє собою способи отримання нового покоління з соматичних клітин, без участі гамет. Воно більш поширене серед найпростіших.

У нього є ряд переваг:

  • на відтворення потрібно менше енергії;
  • економія часу, так як немає необхідності в пошуку партнера;
  • вищий темп відтворення нових організмів.

Негативними його еволюційними рисами є:

  • закріплення небажаних мутацій;
  • уповільнення еволюційних змін;
  • низька пристосовність до мінливих умов середовища, а отже, і низька виживаність організмів.

Існують кілька різних способів безстатевого розмноження:

Прямий поділ. Властиво одноклітинним. Це примітивний розподіл надвоє, в цьому випадку іноді органели між клітинами нового покоління розподіляються випадковим чином. Чи не відбувається руйнування ядерних оболонок, ядро ​​також ділиться надвоє після реплікації ДНК. Мембрана проростає між реплікуватися молекулами ДНК.

Розмноження спорами. До спорообразованію здатні нижчі рослини і гриби. У папоротеподібних, мохів, плаунів існує послідовне чергування поколінь спорофитов і гаметофитов. Крім того, спорами розмножуються бактерії і деякі найпростіші.

Брунькування. Таким чином розмножуються гриби, кишковопорожнинні, деякі види мохів, черв’яків. Суть цього типу розмноження полягає в тому, що з материнського тіла або клітини відокремлюються нова особина, часто – не втрачає зв’язку з батьком, що призводить до колоніального способу життя.

Вегетативне. Розмноження відбувається багатоклітинними ділянками тіла батьківської особини – шматочками таллома, кореневища, пагонами, бульбами, листям. Такий спосіб розмноження тісно пов’язаний з регенераційними здібностями представників виду до регенерації – якщо вона є, то він можливий, якщо організми не здатні до регенерації – вегетативно вони не розмножуються. Найбільш примітивні з багатоклітинних тварин можуть розмножуватися вегетативно – до них відносяться голкошкірі, гідроїдні, плоскі і кільчасті черви.

Посилання на основну публікацію