1. Моя освіта – реферати, конспекти, доповіді
 2. Біологія
 3. Асиміляція і дисиміляція — біологія

Асиміляція і дисиміляція — біологія

Процес перетворення зовнішніх речовин в енергію і сукупність реакцій, в результаті яких утворюються складні органічні речовини, необхідні для життєдіяльності організму, називається метаболізмом або обміном речовин.

Основні процеси метаболізму – асиміляція і дисиміляція, тісно взаємопов’язані між собою.

Метаболізм

Обмін речовин відбувається на клітинному рівні, але починається з процесу:

 • травлення;
 • дихання.

В обміні речовин беруть участь органічні сполуки і кисень.

Живильні речовини надходять з їжею в шлунково-кишковий тракт і вже в ротовій порожнині починають розщеплюватися. В результаті травлення молекули речовин потрапляють через кишкові ворсинки в кров і розносяться до кожної клітини організму.

Кисень надходить в легені при диханні і також розноситься кров’яним потоком.

Асиміляція і дисиміляція в метаболізмі – два взаємопов’язані процеси, які йдуть паралельно:

 • асиміляція або анаболізм – сукупність процесів синтезу органічних речовин з витратою енергії;
 • дисиміляція або катаболізм – процес розпаду або окислення, в результаті якого утворюються більш прості органічні речовини і енергія.

Дисиміляцією називається енергетичний обмін, тому що головна мета процесу – отримання енергії.

Асиміляцією називається пластичний обмін, тому що вивільнена в результаті дисиміляції енергія йде на будівництво організму.

Клітинний обмін

Процеси асиміляції і дисиміляції речовин, які відбуваються в клітині, відіграють важливу роль для всього організму.

Отримання енергії з початкових речовин відбувається в мітохондріях або цитоплазмі. В ході дисиміляції утворюються молекули АТФ (аденозинтрифосфат). Це універсальне джерело енергії, яке бере участь в подальших процесах обміну речовин.

Хід катаболізму на прикладі розщеплення крохмалю описаний в таблиці.

ДисиміляціяДе проходитьРезультат
ПідготовчийТравний тракт

Розщеплення надійшли в організм білків, жирів, вуглеводів до більш простих сполук:

 • білки – до амінокислот;
 • жири – до жирних кислот і гліцерину;
 • складні вуглеводи (крохмаль) – до глюкози
ГліколізВ цитоплазмі

Безкисневе розщеплення глюкози до піровиноградної кислоти з утворенням енергії.

Велика частина (60%) енергії розсіюється у вигляді тепла, решта (40%) використовується для утворення двох молекул АТФ.

Надалі без доступу кисню піровиноградна кислота перетворюється в молочну кислоту

Внутрішньоклітинне диханняВ мітохондріях

Розщеплення молочної кислоти за участю кисню.

Утворюється вуглекислий газ – кінцевий продукт розпаду

До складу АТФ входять:

 • аденін – азотиста основа;
 • рибоза – моносахарид;
 • три залишку фосфорної кислоти.

АТФ є макроергічною сполукою і при гідролізі (взаємодії з водою) вивільняє значну кількість енергії, яка йде на:

 • відновлення і розвиток організму;
 • підтримання температури тіла;
 • бере участь в хімічних реакціях в процесі асиміляції.

З більш простих речовин в ході анаболізму синтезуються складні речовини, характерні для даного організму.

Приклади асиміляції:

 • ріст клітин;
 • оновлення тканин;
 • формування м’язів;
 • загоєння ран.

Процеси обміну речовин регулюються гормонами.

Наприклад:

 • адреналін зрушує обмін речовин в сторону дисиміляції;
 • інсулін – в сторону асиміляції.

Автотрофи і гетеротрофи

Всі живі організми в залежності від способу харчування діляться на:

 • автотрофів;
 • гетеротрофів.

До автотрофів відносяться рослини і деякі бактерії, які синтезують органічні речовини з неорганічних. Такі організми самостійно створюють всі необхідні для життєдіяльності речовини.

У рослинах процес асиміляції називається фотосинтезом.

Як джерело енергії для синтезу органічних речовин використовується сонячне світло, а не АТФ.

Гетеротрофи – організми, які використовують для отримання енергії і підтримки життєдіяльності готові органічні сполуки. До гетеротрофів відносяться:

 • всі тварини;
 • гриби;
 • більшість бактерій;
 • рослини-паразити.

Органічні речовини з їжею надходять в організм, де починаються процеси анаболізму і катаболізму для вивільнення енергії і отримання необхідних речовин.

Що ми дізналися?

З уроку біології ми дізналися про головні процеси, складові метаболізм, – про асиміляцію (анаболізм) і дисиміляцію (катаболізм). В результаті катаболізму утворюються прості органічні речовини, з яких, в процесі асиміляції, синтезуються складні речовини, необхідні для організму.

ПОДІЛИТИСЯ: