Антропогенний вплив на рослинний і тваринний світ

Людина розумна – це єдиний біологічний вид на Землі, який реально загрожує практично всім іншим видам організмів і навіть самому існуванню біосфери, яка її породила.

Вся історія людства супроводжується безперервним руйнуванням середовища проживання організмів, прямою експлуатацією біологічних ресурсів нашої планети.

Планетарна роль рослин і тварин

У планетарному масштабі рослини виконують функцію, створюючи умови для життя організмів.

Основна маса живої речовини зосереджена в рослинах, які акумулюють сонячну енергію, утворюючи первинні органічні сполуки. Рослини суші щорічно асимілюють 20-30 млрд. тон вуглецю, приблизно стільки ж споживає фітопланктон морів і океанів.

При цьому рослини в процесі фотосинтезу щорічно утворюють близько 177 млрд. тон органічних речовин, а енергія, яка в них міститься, в 100 разів перевершує енергію, яка виробляється за рік всіма електростанціями світу.

Планетарну роль відіграють і тварини.

Незважаючи на те що їх біомаса відносно невелика і складає лише 2% від біомаси всієї живої речовини нашої планети, роль тварин в біосфері виключно важлива.

Це пов’язано з високою інтенсивністю протікаючих в їхніх тілах енергетичних процесів, а також з великою різноманітністю і рухливістю. Завдяки цьому тварини беруть активну участь у біогенній міграції хімічних елементів на Землі, а також підтримують динамічну рівновагу в біосфері.

Скорочення біорізноманіття

Вимирання одних і поява інших видів – неминучий процес.

Цей процес відбувається:

 • в ході еволюції;
 • при природних змінах клімату і ландшафтів;
 • в результаті конкурентного виключення і т. д.

За оцінками вчених, до появи людини на Землі середня тривалість існування одного виду птахів була близько 2 млн. років, ссавців – близько 600 тис. років. Людина проскорила процеси вимирання видів, створюючи на них прямий і непрямий вплив.

Прямий вплив відчувають ті види організмів, які людина видобуває в ході промислу (збору, рибальства, полювання) заради:

 • м’яса;
 • вовни;
 • пуху;
 • пера;
 • лікарської сировини і т. д.

В результаті чого їх чисельність знижується, аж до повного зникнення. Непрямий вплив на види тварин людина чинить, змінюючи середовище їхнього проживання, наприклад, при:

 • вирубці лісів;
 • розорювання степів;
 • осушення боліт;
 • спорудження гребель;
 • будівництві міст, селищ, доріг, промислових підприємств і т. д.

Скорочення біорізноманіття – одна з фундаментальних глобальних екологічних проблем.

У найближчі 20 років можуть зникнути 20% всіх видів рослин і тварин, які існують сьогодні на Землі. За даними Міжнародного союзу охорони природи, з 16 по 20 століття в результаті прямого і непрямого антропогенного впливу вимерло:

 • 109 видів птахів;
 • 64 види ссавців;
 • 20 видів плазунів;
 • 3 види земноводних.

З кінця 80-х років 20 століття щотижня на Землі зникає один вид рослин.

Біорізноманіття нашої планети скорочується також при підвищеній експлуатації видів, які мають комерційну цінність. Наприклад, китобійний промисел, який здійснювали з середини XX століття Норвегія, Японія та СРСР, привів до катастрофічного скорочення чисельності популяцій:

 • блакитного кита;
 • фінвалів;
 • сейвалів.

У 1984 році Міжнародною китобійною комісією був введений мораторій на промисел цих видів морських ссавців, у різних районах Світового океану організовані заповідні ділянки, які повинні забезпечити умови для відновлення їх чисельності.

Скорочення площі лісів

Істотний вплив людина робить на ліси. Вони утворюють два пояси: північний (хвойні ліси) і південний (вологі тропічні ліси) – і, будучи складовою частиною біосфери, впливають на:

 • клімат і водний баланс;
 • забезпечують відновлення запасів кисню в атмосфері.

Підраховано, що 1 га широколиственного лісу в рік може поглинути 5-10 тон вуглекислого газу і виділити 10-20 тон кисню. Ліси регулюють стік води, запобігаючи ерозії ґрунту і обміління річок.

Скорочення площі лісів стало однією з глобальних екологічних проблем.

До розвитку сільського господарства лісами було зайнято 60% суші, 100 років тому – 40%, зараз – 27%. За 200 років площа лісів на нашій планеті скоротилася вдвічі, що пов’язано з потребою людини в територіях для заняття:

 • землеробством;
 • тваринництвом;
 • будівництвом і т. д.

Лісові ресурси використовуються для виробництва:

 • паперу;
 • будматеріалів;
 • меблів;
 • скипидару;
 • спирту;
 • деревного вугілля і т. д.

Майже половина деревини, яка заготовлюється в світі, досі витрачається як паливо.

Загальна вирубка лісів на земній кулі становить нині 17-25 млн. га на рік, і тільки на 20% цих площ припадає їх відновлення. При таких темпах ліси на планеті будуть вирубані за 150-180 років. Росія володіє 25% світових запасів лісових ресурсів. Лісом покрито 770 млн. га її території, проте щорічно вирубується 1,8 млн. га лісу, причому в багатьох випадках це суцільні вирубки без відновлення.

Серед заходів з охорони лісових ресурсів важливе місце займає лісовідновлення. При правильному веденні лісового господарства рубки на окремих ділянках повинні проводитися через 80-100 років, коли ліс досягне повної стиглості.

Природним чином відновлюється тільки третина вирубуваних лісів, в інших випадках необхідний посів і посадка дерев. Для запобігання лісових пожеж прокладаються протипожежні смуги, рови, періодично проводяться санітарні рубки сухостою, а також створюються дозорно-сторожові служби для своєчасного виявлення осередків загоряння, авіаційні бригади для їх ліквідації.

Переселення видів рослин і тварин людиною

Ще одним прикладом антропогенного впливу на рослинний і тваринний світ є інтродукція (від лат. Introductio – введення) – переселення видів організмів за межі природного ареалу в місця, де вони раніше не зустрічалися.

Особливо чутливі до видів-переселенців острівні екосистеми.

Так, на острові Святої Олени завезені людьми кози з’їли майже всю рослинність, перетворивши цей колись лісовий острів в напівпустелю. Мангусти, випущені для боротьби з пацюками на Великих Антильських островах і Кубі, знищили характерних для цих островів гризунів і комахоїдних ссавців.

Причому щури врятувалися від мангустів, пристосувавшись жити на деревах. На Гавайські острови було завезено більше 90 видів птахів, з яких прижилося 53 види, зате з 68 ендемічних місцевих видів 26 зникли.

Переселення видів може бути і ненавмисним.

Так, з колоністами в Північну Америку потрапили подорожник і кульбаба, а в Австралію і Нову Зеландію – чортополох і хрестовник – злісні бур’яни. З Північної Америки до Європи проник колорадський жук, який став в нових умовах небезпечним шкідником картоплі.

Для запобігання випадкового завезення нових видів у багатьох країнах прийняті суворі заходи карантину, спеціальній обробці піддаються транспортні засоби і вантажі, але це не завжди рятує від проникнення видів-переселенців.

Посилання на основну публікацію