Аналізуюче схрещування — доповідь

Аналізуюче схрещування – це вид генетичних досліджень, що проводиться з метою визначення гетерозиготності організму.

Суть методу

Аналізуюче схрещування вивчали Грегор Мендель і один із засновників генетики Вільям Бетсон.

Для визначення гетерозиготності використовується аналізатор – рецесивний гомозиготний організм (аа).

Аналізуєма особина має домінантний ознака у фенотипі. Наприклад, це суцільне забарвлення шерсті у кішок.
У генотипі він може бути:

  • гомозиготних (АА);
  • гетерозиготних (Аа).

Проводимо схрещування:

Р А? (Кішка із суцільним забарвленням) х аа (сіамський кіт)

G А? а а

Перший варіант F1: Аа Аа (всі забарвлення кошенят суцільні)

Другий варіант F2: Аа аа (сіамські і суцільні забарвлення в співвідношенні 1: 1)

Точність аналізу залежить від кількості нащадків. Чим більше нащадків – тим вище точність.

Таким чином, в першому варіанті аналізований організм давав тільки А – гамети. Значить він є гомозиготною (чистопородних). У другому випадку аналізу кішка давала і А – гамети, і а – гамети, т. Е. Є гетерозиготой. Так по співвідношенню ознак при аналізуючому схрещуванні визначають генотип при повному домінуванні.

У разі неповного домінування в потомстві спостерігаються проміжні (змішані) ознаки:

  • в першому поколінні на 100%;
  • у другому поколінні 1: 2: 1, де 2 – змішаний ознака.

Визначення дигетерозиготи (АаВв) при аналізуючому схрещуванні відбувається при співвідношенні фенотипів і генотипів (F) 1: 1: 1: 1.

Р АаВв х аавв

G АВ Ав аВ ав ав

F АаВв аавв аавв аавв

Ще одне схрещування

Іноді проводять ще одне схрещування – з батьківської особиною. Його мета – насичення гібрида цінними батьківськими генами.

Приклад завдання

Відомо, що чорне забарвлення у кроликів домінує над білим. Чи можливе одержання в потомстві білих кроликів від чорних батьків?

Рецесивний ознака проявляється в гомозиготному стані (аа). Така гомозигота може вийти при наявності у всіх батьків рецесивного гена а.

Раз батько й мати чорні, значить ген а буде в обох гаметах, якщо кожен з них гетерозиготний (Аа).

P Аа х Аа

F АА Аа АА аа

25% потомства гетерозиготних чорних кроликів буде білим.

Практичне використання

Аналізуюче схрещування має велике значення у всіх галузях тваринництва. З його допомогою можна визначити чистопородність особини.

У разі, якщо домінантний ознака є економічно значущими і визначає продуктивність, або іншу цінність тварин, раннє визначення гомозиготности допомагає запобігти фінансовим втратам.

Справа в тому, що один або кілька самців-виробників можуть бути батьками всього поголів’я країни. Тому вимоги до відбору таких тварин дуже жорсткі.

Український бик-виробник подільської породи Репп щорічно стає батьком 50 000 телят. Маса цього бика 1500 кг.

Що ми дізналися?

Вивчаючи в 10 класі аналізуюче схрещування, ми дізналися, що це важливий метод генетичного аналізу. Співвідношення генотипів і фенотипів при аналізуючому схрещуванні залежить від гомозиготности або гетерозиготності батьківської особини. Якщо особина гомозиготна, то в потомстві спостерігається однаковість за фенотипом і генотипом. Якщо вихідний організм гетерозиготний, то в потомстві спостерігається розбіжність і за генотипом, і за фенотипом (1: 1). Гетерозиготи мають меншу цінність в тваринництві, якщо з домінантним геном пов’язаний економічно важлива ознака.

Посилання на основну публікацію