Амінокислотний склад білків

Білки-неперіодичні полімери, мономерами яких є ?-амінокислоти. Звичайно як мономерів білків називають 20 видів ?-амінокислот, хоча в клітинах і тканинах їх виявлено понад 170.

Залежно від того, чи можуть амінокислоти синтезуватися в організмі людини та інших тварин, розрізняють : замінні амінокислоти-можуть синтезуватися; незамінні амінокислоти-не можуть синтезуватися. Незамінні амінокислоти повинні надходити в організм разом з їжею. Рослини синтезують всі види амінокислот.

Залежно від амінокислотного складу, білки бувають: повноцінними-містять весь набір амінокислот; неповноцінними-якісь амінокислоти в їх складі відсутні. Якщо білки складаються тільки з амінокислот, їх називають простими. Якщо білки містять крім амінокислот ще й неамінокіслотний компонент (простетичної групу), їх називають складними. Простетичної група може бути представлена металами (металопротеїни), вуглеводами (глікопротеїни), ліпідами (ліпопротеїни), нуклеїновими кислотами (нуклеопротеїни).

будова амінокислот
Всі амінокислоти містять: 1) карбоксильну групу (-СООН), 2) аминогруппу (-NH2), 3) радикал або R-групу (інша частина молекули). Будова радикала у різних видів амінокислот-різне. Залежно від кількості аміногруп і карбоксильних груп, що входять до складу амінокислот, розрізняють : нейтральні амінокислоти, що мають одну карбоксильну групу і одну аміногрупу; основні амінокислоти, мають більше однієї аміногрупи; кислі амінокислоти, мають більше однієї карбоксильної групи.

Амінокислоти є амфотернимі сполуками, так як в розчині вони можуть виступати як у ролі кислот, так і основ. У водних розчинах амінокислоти існують у різних іонних формах.

Посилання на основну публікацію