Академічна історія хвороби

Академічна історія хвороби пишеться за певним планом. Її написання передують неодноразові обстеження та бесіди з хворим (обов’язковим моментом при цьому є дотримання правил медичної етики і деонтології). При цьому студент повинен отримати вичерпну інформацію, яка допоможе йому при написанні. Історія хвороби повинна бути заключним етапом, підсумком роботи студента з даної дисципліни, тому перед цим необхідно повністю вивчити теоретичну інформацію для найбільш плідної роботи біля ліжка хворого.
Будь академічна історія хвороби має загальну структуру викладу інформації. Історія хвороби, яка повинна бути написана при вивченні пропедевтики внутрішніх хвороб, є основою для будь-якої іншої академічної історії хвороби. При вивченні хірургічних спеціальностей в історію хвороби включаються протокол проведеної операції, при вивченні спеціальних дисциплін – локальний статус, етіологія і патогенез захворювання стосовно до даного хворому. Історії хвороби, написані на наступних курсах, повинні містити диференційний діагноз, т. Е. На підставі даних, отриманих при дослідженні хворого, і порівнянні їх з класичною картиною різних захворювань встановлюється найбільш ймовірний діагноз.

Посилання на основну публікацію