1. Моя освіта – реферати, конспекти, доповіді
  2. Біологія
  3. Агроценози в природі

Агроценози в природі

Агроценоз складають організми, що мешкають на сільськогосподарських угіддях: землях, зайнятих посівами і посадками культурних рослин. Як у природному біогеоценозі, так і в агроценозні комплекси організмів, що входять до його складу, формують трофічні ланцюги, також між ними виникають і інші типи взаємин.

На відміну від природних екосистем, в яких видове різноманіття рослин, як правило, велика і формується в результаті тривалого процесу сукцесії, в агроценозах (садах, плантаціях, полях) рослинний покрив представлений одним видом (сортом) культурної рослини і створюється людиною.

На тлі культивованого людиною рослини в агроценозе формуються комплекси інших організмів за тими ж законами, що і в природному біоценозі. Основною рушійною силою в їх становленні є природний добір. В агроценозах людина створює умови, сприятливі для життєдіяльності оброблюваної культури, а всі інші види (бур’яни, комахи-шкідники і т. Д.) Пригнічує. Таким чином, діяльність людини в агроценозе стає додатковим жорстким фактором відбору.

При створенні агроценозу змінюється вихідний видовий склад рослиноїдних тварин. Ті тварини, які не харчуються оброблюваних рослин, а умови їх культивування для них непридатні, зникають або їх популяції перебувають у пригніченому стані. Навпаки, ті тварини, які в нових умовах знаходять сприятливі умови, розмножуються і можуть пошкоджувати культурні рослини. Таким чином, зміна спільнот в агроценозе відбувається за безпосередньої участі людини і відповідно до його цілям (наприклад, знищення шкідливих комах, мишоподібних гризунів і т. Д.). Природні екосистеми – саморегулюючі системи, а агроценози регулюються людиною.

У природних екосистемах основним джерелом енергії служить Сонце. В агроценозах поряд з сонячною енергією присутня енергія, що вноситься людиною – оранка, полив, зрошення, боротьба з шкідниками, внесення мінеральних добрив і т. Д.

У природних біоценозах відбувається постійний кругообіг речовин, що дозволяє довгий час зберігати баланс поживних елементів: поглинаються рослинами мінеральні речовини з часом повертаються в ґрунт. В агроценозах людина постійно вилучає життєво важливі для рослин мінеральні елементи разом з урожаєм. Тому продуктивне функціонування агроценозу можливо тільки при внесенні мінеральних та органічних добрив.

ПОДІЛИТИСЯ: