1. Моя освіта – реферати, конспекти, доповіді
  2. Біологія

Біологія

Реферати, конспекти лекцій з біології

Алельні гени

0 коментарів

Алельні гени – це гени, які займають однакові локуси хромосом.

Властивості алельних генів

Генотип будь-якої живої істоти включає в себе велику кількість різноманітних генів, які утворюють органічну сукупність і реалізують...

Порівняння штучного і природного відбору

0 коментарів
Сутність природного і штучного відбору

Природний відбір – це рушійна сила еволюційного процесу, завдяки якій формуються нові види в природі.

Феномену природного відбору найчастіше протиставляється явище штучного відбору.

Штучний відбір...

До чого призводить макроеволюція

0 коментарів

Макроеволюція – це процес історичного розвитку великих таксономічних одиниць, який охоплює великі проміжки часу. Макроеволюцію ще називають надвидовою еволюцією.

Механізми макроеволюції і її відмінності від мікроеволюції

Макроеволюція включає в себе...

Черевоногі молюски та їх представники

0 коментарів

Черевоногі молюски - це клас всередині типу Молюски, який відрізняється повсюдним мешканням: в морях, околицях, на суші.

Представники класу Черевоногі молюски

До загальних характеристик даного класу відносять:

харчування рослинами. У...

Видове розмаїття рослин

0 коментарів

Видове різноманіття рослин – це комплекс представників різних видів флори, який існує в даний час всередині біосфери.

Видове розмаїття рослин

На сьогодні налічується понад 350 тисяч унікальних рослинних організмів. Вони...

Що з'явилося у земноводних в процесі еволюції?

0 коментарів

Земноводні - це клас живих організмів, що входять в тип Хордові, що володіють ознаками перехідної форми живих істот від водного до наземно-повітряного способу життя.

Характеристика класу Земноводні

Земноводні володіють певними...

Класифікація імунітету

0 коментарів

Імунітет – це сукупність механізмів і властивостей, які забезпечують можливість збереження гомеостазу організму.

Основні види імунітету

Виділяють наступні типи імунітету людини:

вроджений імунітет або неспецифічна резистентність, яка є більш давньою...

Гібридологічний метод

0 коментарів

Гібридологічний метод – це метод генетики, заснований на дослідженні гібридних форм організмів за ключовими ознаками.

Сутність гібридологічного методу

Відмінна особливість даної галузі знання полягає в тому, що вона лягла в...

Класифікація тканин, їх будова і функції

0 коментарів

Тканина-це структурно-функціональне об'єднання клітин і неклітинних структур зі схожими морфологічними ознаками, здатних виконувати конкретну фізіологічну функцію.

Класифікація тканин

В організмі людини виділяють чотири типи тканин:

сполучну; нервову; м'язову; епітеліальну.

Кожен...

Дивергенція і конвергенція в біології

0 коментарів

Дивергенція - це тип еволюційного розвитку, при якому в результаті впливу різних факторів у організмів утворюються ознаки, відмінні від предкової форми.

Поняття дивергенція і конвергенція в біології

Для того, щоб...