1. Моя освіта – реферати, конспекти, доповіді
  2. Астрономія
  3. Виникнення і еволюція Всесвіту

Виникнення і еволюція Всесвіту

Виникнення і еволюція Всесвіту – результат фактора інформації
Інформація (психічна енергія) – є тонка матерія не зникають, миттєво передається через субстанцію фізичного вакууму, не є енергією, між об’єктами, розташованих в різних точках, а також – події, що відбуваються в часі. Інформація пов’язує всі об’єкти у Всесвіті: частинки, атоми, молекули, організми, людину, психічна енергія (емоції), мислеформи і т. Д. Інформація є основним чинником загальної узгодженості у Всесвіті.
Видатні російські вчені та Г. І. Шипов і А. Е. Акімов розробили теорію і математичними розрахунками підтвердили передачу інформації у фізичному вакуумі. Вся інформація, в т. Ч. І психічна енергія, події, виділяють заряджені частинки і викликають «обурення», які оточують частинок фізичного вакууму, створюючи завихрення. У результаті виходить поле, в якому обертаються хвильові пакети електронів і позитронів. Хвильові пакети взаємно узгоджені – це і є торсіонні поля. Вихори несуть інформацію (структуру частинок) зі швидкістю 109 кілометрів на секунду за розрахунками Г.І. Шипова і А.Є. Акімова. Інформація поширюється у Всесвіті зі швидкістю більше ніж швидкість світла в 10000 разів. Вихори, структура частинок, поширюється в субстанції ФВ і взаємодіють один з одним, утворюючи візерунки інтерферекціі. Візерунки інтерферекціі є інформація всіх подій і об’єктів у Всесвіті.

ПОДІЛИТИСЯ: