Світність зірок

Земному спостерігачеві навіть без телескопа одні зірки здаються більш яскравими, а інші більш тьмяним. Однак про світності зірок за візуальними ознаками судити важко, так як причиною різної яскравості може бути також величезна різниця у відстанях між ними.

Астрономи під светимостью зірки передбачають повну енергію, яку вона випромінює в одиницю часу. Природно, що в цьому випадку світність ніяк не залежить від відстані. Наша зірка – Сонце випромінює енергію потужністю 3,8 • 1026 Вт. Саме ця величина найчастіше використовується для вимірювання світності інших зірок. Дослідження показали, що світність зірок вимірюється в досить широких межах: зірки існують, світність яких у півмільйона разів перевищує сонячну, а у деяких світність в 500 тисяч разів менше, ніж у нашого світила. 

Іноді визначення світності зірок використовують характеризує її абсолютну зоряну величину. У цьому випадку зірки умовно розташовують на одному і тому ж відстані від точки вимірювання (в якості стандарту береться відстань 10 пс). Зоряна величина М, якою володіє зірка на даному умовному відстані, називається абсолютною зоряною величиною. З реальної видимою зоряною величиною му вона пов’язана наступною залежністю (р-реальне відстань до зірки):

М = м + 5 – 5lg р

З допомогою цієї формули можна визначити абсолютну зоряну величину, знаючи відстань до зірки і її видиму зоряну величину. Однак при використанні даного способу слід робити невелику поправку на поглинання світла зірки а(р), тому формула буде виглядати так:

М = м + 5 – 5lg R + і(р)

Посилання на основну публікацію