Складу Чумацького Шляху

Складу Чумацького Шляху представлений 200 – 350 мільярдами зірок і масою інших космічних об’єктів. Це понад 6000 галактичних молекулярних хмар, сформованих до 50 % міжзоряним газом, туманностями, планетними тілами і їх системами, нейтронними зорями, білими і коричневими карликами, чорними дірами, космічної пилом, газами і темною речовиною.

 

85 – 95% відчутної маси Галактики представлено зірками, 5 – 15% – міжзоряним дифузним газом.

 

Факт присутності газу в міжзоряних областях вперше був зафіксований за наявністю в спектрах зірок ліній поглинання, обумовлених міжзоряним кальцієм і міжзоряним натрієм. Ці кальцій і натрій наповнюють весь простір між дослідником і зіркою і з зіркою безпосередньо не взаємопов’язані. Після кальцію і натрію було виявлено наявність кисню, калію, титану та інших елементів, а також окремих молекулярних сполук: ціану, вуглеводню та інших. Тривалий період часу не виходило знайти міжзоряний водень, хоча в зірках він найбільш широко представлений газ. Це пояснюється специфікою фізичної будови атома водню і особливостями поля випромінювання Галактики.

 

Розосереджений міжзоряний газ нерівномірно, подекуди формуючи хмари з щільністю в десятки разів превышающею середньою, а подекуди утворюючи розряджені ділянки. При видаленні від площини Галактики середня щільність міжзоряного газу стрімко зменшується. Сумарна його маса в Галактиці дорівнює 0,01 – 0,02 загальної маси всіх зірок.

 

Зірки – гарячі титани, випромінюють колосальні обсяги ультрафіолетових квантів, іонізуючі навколо себе міжзоряний водень на величезних ділянках. Площа зони іонізації в надзвичайно суттєвою мірою обумовлена температурою і светимостью зірки. За межами зон іонізації фактично весь водень присутній в нейтральному стані. Виходячи з цього, весь простір Галактики поділяють на зони іонізованого водню і де не іонізований водень.

 

Крім газу в просторі між зірками представлена пил. Її габарити досить мізерні і дистанція між окремими пилинками істотна; середня відстань між пилинками – сусідами наближено дорівнює ста метрам. В Галактиці пилова матерія більше поглинає голубі і сині промені, ніж жовті і червоні. Туман, що огортає Галактику, значно відрізняється від туману, який ми бачимо на Землі. Відмінність полягає в тому, що всій масі пилової матерії властива вкрай неоднорідна структура. Вона не розосереджена рівним шаром, а згрупована в розрізнені хмари всілякої форми і габаритів. Внаслідок чого поглинання світла в Галактиці властивий різнокольорове забарвлення. Пилова і газова матерії в Галактиці найчастіше змішані, і співвідношення їх на різних ділянках суттєво відрізняється. Для вказівки розпорошеної в Галактиці матерії газу, пилу, і суміші газу і пилу – застосовують універсальну формулювання “дифузна матерія”.

 

Масова частка важких елементів в хімічному складі Галактики дорівнює 2 %. Вік Галактики 13,7 ± 0,8 млрд. років. Переважна частка зірок Галактики зародилися понад 9 млрд. років тому.

Посилання на основну публікацію