Обчислення температури зірок

 Обчислення температури зірок проводиться по їх випромінюванню з допомогою тих чи інших теоретичних припущень.

 

Ефективна температура ТІ зірки є температурою абсолютно чорного тіла, розміри якого аналогічні розмірам зірки і повне випромінювання якого ідентично повного випромінювання зірки.

 

Цей параметр характеризує світність (повну потужність випромінювання) небесного тіла.

 

Ефективна температура зірки обчислюється із закону Стефана – Больцмана. У відповідності з цим законом світність L сферичного абсолютно чорного тіла з радіусом R, звідси площа випромінюючої поверхні, обчислюється за формулою:

 

L = 4 πR2σ Т 4Е,

 

де σ— це постійна Стефана-Больцмана, становить 5,67·10-8 Вт/(м2 К4).

 

Таким чином, ефективна температура об’єкта дорівнює температурі абсолютно чорного тіла з одиниці поверхні в одиницю часу випромінюється енергія L /4 πR.

 

Коли відомо відносний розподіл інтенсивності випромінювання зірки у всьому видимому діапазоні, то колірну температуру зірки можна визначити за законом Вина.

 

Згідно закону Віна, довжина хвилі, на яку припадає максимум випромінювання нагрітого тіла, обернено пропорційна абсолютній температурі:

 

λ max = 2.9•10-3 / T.

Посилання на основну публікацію