Гравітація

Гравітація – фундаментальна взаємодія в природі, яке діє на великих відстанях. Гравітація діє на всі матеріальні тіла.

На сьогоднішній день гравітація є універсальним взаємодією, т. Е. На відміну від будь-яких інших сил абсолютно всім без винятку тілам незалежно від їх маси повідомляє однакове прискорення. Ця взаємодія відіграє головну роль в космічних масштабах. Сам термін гравітація застосовується також у назві розділу фізики, який вивчає саме гравітаційна взаємодія. По-іншому гравітація називається ще всесвітнім тяжінням, або просто тяжінням.

Закони Кеплера – закони, яким підкоряється рух планет в Сонячній системі і не тільки в ній.

Перший закон Кеплера: планета рухається в площині, що проходить через Сонце, по еліпсу, і Сонце знаходиться в одному з його фокусів.

Другий закон Кеплера: при русі планети навколо Сонця пряма, яка з’єднує її з Сонцем, т. Е. Її радіус-вектор, описує рівні площі за рівні проміжки часу.

Третій закон Кеплера: квадрат часу звернення двох планет навколо Сонця пропорційний кубам великих піввісь орбіт цих планет.

Канонічне розтин, або коника, є перетин площини з круговим конусом. Розрізняють три основних типи конічних перетинів: еліпс, парабола (площина перетину паралельна твірної конуса) і гіпербола. Крім цих трьох типів, існують також вироджені перетину: точка, пряма і пара прямих, або ж окружність, яку можна розбирати як окремий випадок еліпса. Якщо площину перетину проходить через початок координат, то виходить вироджений перетин; якщо січна площина перетинає всі утворюють конуси в точках однієї його порожнини, отримуємо еліпс; якщо січна площина паралельна який-небудь дотичній площин конуса, то ми отримаємо параболу; а якщо січна площина перетинає обидві порожнини конуса, в результаті ми отримаємо гіперболу.

Author: Олександр
Фанат своєї справи і просто крутий чувак.