Довгоперіодичні і малоамплітудні змінні зірки

 В пульсуючих змінних зірок пізніх класів значне місце віддано долгопериодическим змінним зіркам. Це червоні гіганти спектральних класів M, S або C з масами від однієї до кількох сонячних, переходять у фінальну стадію свого розвитку. Вони поділяються на дві групи – змінні типу Міри Кита (міріди) і напівправильні змінні (semiregular – SR).

 

Характеристика пульсуючих змінних зірок буде незавершеною, якщо пропустити зірки, для яких характерні малі амплітудні коливання блиску. Зірки цього типу, вийти вивчати лише з обладнанням надточного фотоелектричного моніторингу блиску.

 

До малопамлітудних змінних зірок відносять зірки спектрального класу В, для яких характерна висока світність. Їх часові проміжки знаходяться в межах від трьох годин до 14,6 години. Амплітуди зміни блиску визначаються сотими частками зоряної величини. У виняткових випадках амплітуда може досягати 0,25.

Посилання на основну публікацію