Цефеїди

 Цефеїди – фізичні змінні зірки, для яких властива специфічна форма кривої блиску, демонструє плавне періодична зміна видимої зоряної величини і коливання світимості зірки в кілька разів (найчастіше від 2 до 6). Цей клас зірок був названий за однією з характерних його представниць – зірки δ (дельта) Цефея. Найбільш широко відома цефеїда – Полярна зірка.

 

Цефеїди можна зарахувати до гігантам і сверхгигантам спектральних класів F та G. Тому існує можливість вивчати їх з колосальною дистанції, навіть за кордоном нашої зоряної системи – Галактики.

 

Виділяють два типи цефеїд: класичні цефеїди, що відносяться до молодої плоскої складової зоряного населення I Галактики і цефеїди типу W Діви, що належать до старої сферичної складової населення II. Класичні цефеїди представлені в розсіяних зоряних скупченнях, а цефеїди типу W Діва — у кульових скупченнях, їх світність приблизно в 4 рази (на 1,5 m) нижче, ніж у класичних цефеїд.

 

Однією з основоположних рис цефеїд виступає період. У всякої поодиноко обраної зірки він є величиною незмінною, причому з високим ступенем точності, але у різних цефеїд періоди не однакові (від доби до декількох десятків діб).

 

У цефеїд одночасно з видимою зоряною величиною змінюється і спектр. Це показує, що спільно зі змінною світності цефеїд здійснюється і зміна температури їх атмосфер в середньому на 1500 °К. По зсуву спектральних ліній в спектрах цефеїд обчислено періодична зміна їх променевих швидкостей. Крім того, періодично змінюється і радіус зірки.

 

Подібний моніторинг специфічних рис цефеїд демонструє, що в атмосферах цих зірок відбуваються регулярні пульсації. З чого можна укласти, що в них існують умови для підтримки протягом тривалого періоду часу на незмінному рівні специфічного коливального процесу.

 

Набагато раніше, ніж вийшло визначити механізм пульсацій цефеїд, було зафіксовано наявність взаємозв’язку між їх періодом і светимостью. При моніторингу цефеїд в Малій Магеллановій Хмарі – однієї з сусідніх з нами зоряних систем – було виявлено, що чим менше видима зоряна величина цефеїди (тобто чим яскравіше вона виглядає), тим більше період зміни її блиску. Ця залежність є лінійною. З того, що всі спостережувані зірки були на одній і тій же системі, зробили висновок, що дистанції до них практично ідентичні. Виходить, знайдена залежність в той же час є залежністю між періодом Р і абсолютною зоряною величиною М (або светимостью L) для цефеїд. Наявність залежності між періодом і абсолютною зоряною величиною цефеїд є фундаментальним в астрономії. Завдяки їй обчислюється дистанція до надзвичайно далеких об’єктів, коли інші методи використовувати не виходить.

Посилання на основну публікацію