Білети по астрономії 11 клас

БІЛЕТ № 1
1. Видимі руху світил, як наслідок їх власного руху в просторі, обертання Землі та її обертання навколо Сонця.
2. Обчислення відстані до галактики на основі закону Хаббла.

БІЛЕТ  № 2
1. Принципи визначення географічних координат за астрономічними спостереженнями.
2. Обчислення температури зірки на основі даних про її світності і розмірах.

БІЛЕТ № 3
1. Причини зміни фаз Місяця. Умови настання і періодичність сонячних і місячних затемнень.
2. Визначення координат зірок по зоряній карті.

БІЛЕТ № 4
1. Особливості добового руху Сонця на різних географічних широтах в різну пору року.
2. Наведення на заданий об’єкт і фокусування телескопа.

БІЛЕТ № 5
1. Принцип роботи та призначення телескопа.
2. Обчислення періоду обертання планети на основі третього закону Кеплера.

БІЛЕТ № 6
1. Способи визначення відстаней до тіл Сонячної системи і їх розмірів.
2. Визначення світності зірки на основі даних про її розмірах і температурі.

БІЛЕТ № 7
1. Можливості спектрального аналізу і позаатмосферних спостережень для вивчення природи небесних тіл.
2. Національний склад населення зоряній карті схиляння Сонця на даний день і обчислення його висоти опівдні.

БІЛЕТ № 8
1. Найважливіші напрямки і завдання дослідження і освоєння космічного простору.
2. Встановлення рухомий зоряної карти на заданий момент часу і визначення умов видимості світил.

БІЛЕТ № 9
1. Закони Кеплера, їх відкриття, значення і межі застосування.
2. Нанесення на зоряну карту об’єкта (планета, комета і т.п.) за заданими координатами.

БІЛЕТ № 10
1. Основні характеристики планет земної групи і планет-гігантів.
2. Установка моделі небесної сфери для даної широти і її орієнтація по сторонах горизонту.

БІЛЕТ № 11
1. Відмінні риси Місяця і супутників планет.
2. Визначення умов видимості планети Меркурій за даними «Шкільного астрономічного календаря».

БІЛЕТ № 12
1. Комети і астероїди. Основи сучасних уявлень про походження Сонячної системи.
2. Визначення умов видимості планети Венера за даними «Шкільного астрономічного календаря».

БІЛЕТ № 13
1. Сонце, як типова зірка. Його основні характеристики.
2. Визначення умов видимості планети Марс за даними «Шкільного астрономічного календаря».

БІЛЕТ № 14
1. Найважливіші прояви сонячної активності, їх зв’язок з геофізичними явищами.
2. Визначення умов видимості планети Юпітер за даними «Шкільного астрономічного календаря».

БІЛЕТ № 15
1. Способи визначення відстаней до зірок, одиниці відстані і зв’язок між ними.
2. Визначення умов видимості Місяця за даними «Шкільного астрономічного календаря».

БІЛЕТ № 16
1. Основні фізичні характеристики зірок, взаємозв’язок цих характеристик. Умови рівноваги зірок.
2. Обчислення лінійних розмірів світила по відомим кутовим розмірам і відстані.

БІЛЕТ № 17
1. Фізичний сенс закону Стефана-Больцмана і його застосування для визначення фізичних характеристик зірок.
2. Визначення географічної широти місця спостереження за заданою висотою світила в кульмінації і його відміні.

БІЛЕТ № 18
1. Змінні і нестаціонарні зірки. Їх значення для вивчення природи зірок.
2. Обчислення відміни світила за даними про його висоті в кульмінації на певній географічній широті.

БІЛЕТ № 19
1. Подвійні зірки і їх роль у визначенні фізичних характеристик зірок.
2. Обчислення висоти світила в кульмінації за відомим відміні для заданої географічної широти.

БІЛЕТ № 20
1. Еволюція зірок, її етапи та кінцеві стадії.
2. Спостереження і замальовка положень сонячних плям за допомогою телескопа (на екрані).

БІЛЕТ  № 21
1. Склад, структура і розміри нашої Галактики.
2. Обчислення радіуса зірки за даними про її світності і температури.

БІЛЕТ № 22
1. Зоряні скупчення. Фізичний стан міжзоряного середовища.
2. Обчислення кутових розмірів Сонця для спостерігача, що знаходиться на іншій планеті.

БІЛЕТ № 23
1. Основні типи галактик і їх відмінні риси.
2. Визначення умов видимості планети Сатурн за даними «Шкільного астрономічного календаря».

БІЛЕТ № 24
1. Основи сучасних уявлень про будову і еволюцію Всесвіту.
2. Обчислення відстані до зірки за відомим паралаксу.

Посилання на основну публікацію