1. Моя освіта – реферати, конспекти, доповіді
  2. Англійська мова
  3. Складне речення COMPLEX SENTENCE

Складне речення COMPLEX SENTENCE

Складні пропозиції бувають складносурядні і складнопідрядними.

Складносурядне речення (Compound Sentence) складається з 2 або більше простих речень, які з’єднуються спілками and, but, or та ін. Або зв’язком:

Lomonosov was born in Russia and he devoted all his life to Russia. – Ломоносов народився в Росії, і він присвятив все своє життя Росії.

My sister likes reading; she need not watch TV or play computer games. – Моя сестра любить читати, їй не потрібно дивитися телевізор або грати в комп’ютерні ігри.

Складнопідрядне речення (Subject Clause) складається з головного речення і одного або декількох придаткових, які пояснюють головне. Підрядне речення може з’єднуватися з головним реченням підрядними спілками і союзними словами або без союзів.

Підрядне речення може визначати підмет, додаток, означення, різні обставини: місця, часу, мети, умови, способу дії.

Тому підрядні речення поділяються на підрядні підмета, присудка, додаткові, означальні і обставинні (часу, місця, причини, мети, умови, способу дії).

1. Якщо підрядне речення передує головному, то воно відокремлюється від нього комою.

2. У складнопідрядних реченнях необхідно дотримуватися правила узгодження часів.

Якщо дієслово-присудок головного речення стоїть в сьогоденні або майбутньому часі, то дієслово-присудок придаткового речення може стояти в будь-який часовий формі, залежно від змісту:

I think Peter is right. – Я вважаю, що Пітер прав.

Do you know why he was not at school yesterday? – Ти не знаєш, чому він вчора не був у школі?

Якщо дієслово-присудок головного речення стоїть в минулому часі, то і дієслово підрядного додаткового, придаткового подлежащного, предикативного, цілі стоїть в одному з минулих часів.

Правила узгодження часів можуть порушуватися:

1) коли йдеться про речі, судженнях і явищах, що представляються вірними в усі часи:

My Granny made me understand how important education is. – Моя бабуся змусила мене зрозуміти, як важливо освіту.

2) якщо в підрядному реченні стоять модальнідієслова should, ought to, need, у яких немає форми минулого часу:

I knew that I ought to inform her about my arrival. – Я знав, що повинен попередити її про моє від’їзді.

ПОДІЛИТИСЯ:

Дивіться також:
Суфікс прислівників -ly