Прислівник THE ADVERB

Прислівник – це частина мови, яка позначає характеристики дій і якостей і відповідає на питання: «Як?». Прислівники можуть стояти:

на початку речення перед головними членами пропозиції (прислівники частотності і часу): Yesterday I went to the cinema.

в кінці речення (прислівники часу, міри і ступеня): We’ll go there, too.

після дієслів (прислівники much, more, little): We have much more free time today.

Більшість прислівників є незмінними словами, але ряд прислівників способу дії мають форми вищого та найвищого ступенів, які утворюються в основному за допомогою more і the most: carefully – more carefully – the most carefully.

Тільки невелика кількість прислівників можуть утворювати ступені порівняння за допомогою суфіксів -er і -est: easy – easier – the easiest.

Але прислівники в найвищому ступені майже не вживаються.

Прислівники можна використовувати з порівняльними зворотами: twice (three times) as much as – в 2 (3) рази більше three (ten) times as long (wide) as – в 3 (10) разів довший (вище) half as much (less ) as – удвічі більше (менше) half the size (weight) – у 2 рази менше за розміром (вагою) much better (worse) – набагато краще (гірше) much more (less) – набагато більше (менше) the sooner (easier) the better – чим швидше (простіше), тим краще Крім того, з прислівниками можна вживати підсилювальні слова:

much – набагато a lot – набагато far – набагато a little – трохи a bit – чуть, трішки

To fly by plane is much more convenient. – Летіти літаком набагато зручніше.

Sing a bit louder, please. – Будь ласка, співай трохи голосніше. As far as I remember – Наскільки я пам’ятаю … В англійській мові є прислівники, що збігаються з прикметниками за формою. Їх можна розрізнити лише за їх функції в реченні.

Author: Олександр
Фанат своєї справи і просто крутий чувак.