1. Моя освіта – реферати, конспекти, доповіді
  2. Англійська мова
  3. Прикметник THE ADJECTIVE

Прикметник THE ADJECTIVE

До прикметником відносяться слова, що позначають властивості предметів, процесів і явищ і відповідають на питання: «Який?» Англійські прикметники діляться на дві групи: якісні та відносні.

Англійські прикметники не змінюються ні за відмінками. ні за числами, але мають ступені порівняння. Якісні прикметники мають три ступені порівняння: позитивну (the positive degree), порівняльну (the comparative degree) і чудову (the superlative degree). Рівне якість предметів, процесів і явищ можна виразити за допомогою спілок as … as: It was as cold as in winter there. – Тут було холодно, як взимку.

Нерівне якість предметів, процесів і явищ виражається за допомогою союзів not so … as: The sun in spring is not so hot as in summer. – Сонце навесні не таке спекотне, як влітку.

Зменшення якості предметів, дій чи явищ можна показати. використовуючи союзи less … than: Jack is less talented than his sister. – Джек менш талановитий, ніж його сестра. Паралельне зростання або зменшення якості предметів, дій чи явищем виражається за допомогою конструкції the …- er .. the …- er або more … as … -er:

The longer they stay at the camp the better they like it. – Чим довше вони знаходяться в таборі, тим більше він їм подобається.

Grace became more beautiful as she grew older. – Грейс ставала все більш красивою з віком.

Для порівняння предметів, процесів і явищ можна використовувати конструкцію

much / a lot / far + порівняльна ступінь прикметника a little / a bit / a little bit + порівняльна ступінь прикметника:

Life in a big city is much noisier than in a village. – Життя у великому місті набагато гучніше, ніж у селі.

Detective stories are a lot more interesting than comics. – Детективи набагато цікавіше. ніж комікси.

The first text is a little bit more difficult than the second one.- Перший текст трохи важче, ніж другий.

При визначенні іменника можуть використовуватися кілька прикметників.

3. При перерахуванні квітів слово «білий» вживають після всіх названих

прикметників: pink, red and white roses

ПОДІЛИТИСЯ: