1. Моя освіта – реферати, конспекти, доповіді
  2. Англійська мова
  3. Прийменник THE PREPOSITION

Прийменник THE PREPOSITION

Прийменники – це службові слова, які вказують на зв’язок іменників (або займенників) з іншими словами в реченні. Зазвичай прийменники стоять перед словом, з яким вони пов’язані:

He looked at the picture. – Він дивився на картину.

She has brought a letter for you. – Вона принесла для тебе лист.

Але вони також можуть стояти:

а) наприкінці питального речення:

What are you thinking about? – Про що ти думаєш?

б) в кінці додаткових і визначальних придаткових пропозицій:

Do you know what question they are going to begin with? – Ти не знаєш, з якого питання вони збираються почати? I know who (m) he is looking for. – Я знаю, кого він шукає.

в) після визначення, вираженого інфінітивом: There is nothing to worry about. – Турбуватися нема про що.

г) після дієслова в пасивному заставі:

The repairman was sent for. – За майстром послали. За допомогою прийменників можна утворити відмінки іменників і займенників:

а) родовий: a glass of juice (стакан соку)

б) давальний: a letter for my friend (лист для мого друга)

в) орудний: by the teacher (вчителем), with this pencil (цим олівцем).

Стійкі поєднання з приводами часу:

at once – зараз же at last – нарешті

at breakfast (dinner, supper, lunch) – за сніданком (обідом, вечерею, ланчем)

at first – спочатку

at our approach – при нашому наближенні up to – аж до

at the weekend – в кінці тижня (на вихідні)

at Christmas (Easter) – на Різдво (Великдень)

at night – вночі

at noon – опівдні

in the daytime – днем

during the daytime – протягом дня

at the end of – наприкінці

in time – вчасно (з невеликим запасом часу) on time – вчасно (у точно зазначений час)

ПОДІЛИТИСЯ:

Дивіться також:
Герундій THE GERUND