1. Моя освіта – реферати, конспекти, доповіді
  2. Англійська мова
  3. Інфінитив THE INFINITIVE

Інфінитив THE INFINITIVE

Це неособиста (невизначена) форма дієслова, яка відповідає на питання що робити? Або що зробити? Показником інфінітива в англійській мові є частинка to. У сучасній англійській мові вживаються в основному прості (активні і пасивні) форми інфінітива. Складні форми використовують тільки тоді, коли є небезпека спотворення сенсу. Смисловим підметом при перекладі інфінітива може бути:

а) граматичне підмет всього пропозиції: He wanted to be a pilot.- Він хотів стати льотчиком.

б) другорядний член пропозиції: My job is to clean the yard – Моя робота полягає в збиранні двору.

в) смисловий підмет може бути не позначено: It is difficult to learn a foreign language. – Важко вчити іноземну мову.

Для вираження можливості або неможливості дії інфінітив може вживатися з модальними дієсловами can, could, may, must та ін .; в цьому випадку він вживається без частки to: I must do it after work. – Я повинен зробити це після роботи. He could have told me he was coming. – Він міг сказати мені, що прийде.

ПОДІЛИТИСЯ: