1. Моя освіта – реферати, конспекти, доповіді
  2. Англійська мова
  3. Герундій THE GERUND

Герундій THE GERUND

Герундій – це неособиста форма дієслова, яка не має аналога в російській мові і поєднує в собі властивості дієслова та іменника.

1. З дієсловами to want, to need, to deserve, to require і прикметником worth завжди використовується тільки активна форма герундія.

The car needs washing. – Машину потрібно помити.

This book is worth reading. – Цю книгу варто прочитати.
2. C дієсловами to remember, to excuse, to forgive, to thank і приводами upon, on. after. without завжди використовується тільки неперфектной форма герундія:

He wrote a letter and thanked his brother for giving him money. – Він написав листа і подякував брата за те, що він дав йому грошей.

After receiving the telex, he left the office. – Після отримання телекса. він пішов з офісу.

3. Після модальних та допоміжних дієслів герундій не вживається.

4. Після дієслів чуттєвого сприйняття: to see, to hear, to notice вживання герундія небажано.

ПОДІЛИТИСЯ:

Дивіться також:
Пасивний стан