1. Моя освіта – реферати, конспекти, доповіді
  2. Англійська мова
  3. Дієслово THE VERB

Дієслово THE VERB

Дієслово позначає дію або стан предмета.

У дієслів бувають особисті та неособисті форми. Особисті форми (finite forms) виконують функції присудка в реченні і висловлюють особа (we swim, he swims), число (she speaks, they speak), час (I play, I played, I shall play), вид (I am singing, I sing), заставу (It was done by them. They did it), нахил (Read the text, please. I wish he wrote the test).

Неособисті форми дієслова (non-finite forms) – це інфінітив (infinitive) – to work, to ask (працювати, питати), герундій (gerund) – reading, painting (читання, малювання), причастя I, II (participle I, II ) – the girl, writing a letter (дівчинка, яка пише лист); the pupil, asked by the teacher (учень, спрошенний учителем).

допоміжні дієслова

В англійській мові 3 допоміжних дієслова: to be, to have, to do. Дієслова to have, to do можуть мати самостійне значення (to have – мати, to do – робити), дієслово to be (дієслово-зв’язка, в теперішньому часі на російська мова не перекладається, в минулому перекладається як «був (були)», в майбутньому – «буду (буде, будуть». Крім того, всі ці дієслова можуть бути допоміжними (використовуватися для утворення часів смислових дієслів (у цій формі вони не переводяться на російську мову), а дієслова to be та to have – модальними (в значенні «повинен»).

I have a nice house in the country. – У мене є гарний будинок за містом. (смисловий)

I have to write this report. – Я повинен написати цю доповідь (модальний)

I have done this exercise. – Я зробив цю вправу (допоміжний)

He is a teacher. – Він – учитель. (дієслово-зв’язка)

He is still washing his car. – Він все ще миє машину. (допоміжний)

Alex is to meet his aunt at the airport. – Алекс повинен зустріти в аеропорту свою тітку. (модальний).

Кожен з цих дієслів має ряд форм у сьогоденні, минулому і майбутньому часі ряд форм у сьогоденні, минулому і майбутньому часі.

модальнідієслова

Модальні дієслова не мають ознак і форм смислових

дієслів:

1) інфінітива, ing-форми і причастя;

2) закінчень -s в 3 особі од. числа наст. часу;

3) у деяких з них немає форми минулого часу (must, should, ought, need);

4) інфінітив смислового дієслова завжди вживається після модальних дієслів без частки to (крім ought to, to have to, to be to);

5) питальні і негативні форми пропозицій з модальними дієсловами будуються без допоміжних дієслів, за винятком дієслова to have to: Must I come, too? She can not do it today.

ПОДІЛИТИСЯ:

Дивіться також:
Інфінитив THE INFINITIVE