1. Моя освіта – реферати, конспекти, доповіді
  2. Англійська мова
  3. Числівник THE NUMERALS

Числівник THE NUMERALS

В англійській мові розрізняють кількісні, порядкові і дробові числівники.

Кількісні числівники позначають кількість осіб або предметів і відповідають на питання: «Скільки?» Порядкові вказують на порядковий номер особи або предмета і відповідають на питання: «Який по порядку?»

Кількісні числівники від 1 до 12, а також 100 і 1000 є простими числами. Числівники від 13 до 19 утворюються за формулою: 3 … 9 + teen (16-sixteen). Числівники 20 … 90 утворюються за формулою 2..9 + ty (70 – seventy).

Числівники 100 (one hundred) і 1000 (one thousand) не мають множини:

210 – two hundred and ten, 5002 – five thousand and two

Порядкові числівники утворюються від відповідних кількісних за допомогою суфікса і вживаються з означеним артиклем (seven – the seventh). Винятки: перший – the first другий – the second третій – the third

У порядкових числівників після 20 змінюється тільки друга частина (seventy-two – the seventy -second). Суфікс -ty замінюється на -tie: twenty – the twentieth.

five – the fifth [fiffi], nine – the ninth [nain9]

Кількісні числівники (Cardinal Numerals)

1 – one

2 – two

3 – three

4 – four

5 – five

6 – six

7 – seven

8 – eight

9 – nine

10 – ten

11 – eleven

12 – twelve

13 – thirteen

14 – fourteen

15 – fifteen 20 – twenty

22 – twenty-two

30 – thirty

31 – thirty-one 33 – thirty-three 100 – one hundred 1000 – one thousand

Порядкові числівники (Ordinal Numerals)

the first the second the third
the fourth the fifth the sixth the seventh the eighth the ninth the tenth the eleventh the twelfth the thirteenth the fourteenth the fifteenth the twentieth the twenty-second the thirtieth the thirty-first the thirty-third the hundredth the thousandth

Дробові числівники. Fractional numerals

У простих дробах чисельник позначається кількісним числівником, знаменник – порядковим. Якщо чисельник більше одиниці. то в знаменнику порядковий числівник закінчується на -s:

V – one half

V – a quarter% – one third

% – Three quarters

У назвах змішаних дробів між назвою цілого числа і дроби варто союз and: 1V – one and a half

Поєднання дрібних числівників з іменниками утворюється таким чином:

а) іменник, наступне за дробом, варто в од. числі:

Л mile – half a mile, 3Л ton – three quarters of a ton, A hour – a quarter of an hour;

б) іменник, наступне за змішаним числом, варто у мн. числі:

1Л kilometers – one and a half kilometers, 2Уз tons – two and a third tons;

В десяткових дробах кожна цифра позначається окремим кількісним числівником.

Ціле число відділяється від десяткового дробу точкою, а не комою. як в російській мові.

Точка читається point, нуль читається zero, naught [not] або oh [ou]:

0.5 – zero (naught, oh) point five, 1.25 – one point two five, 5.345 – five point three four five.

Якщо ціле число дорівнює нулю, то іменник, наступне за десятковим дробом, варто в од. числі і вживається з прийменником:

0.25 ton – naught (zero, oh) point two five of a ton; В інших випадках іменник стоїть у мн. числі без прийменника:

4.25 tons – oh (zero, naught) point two five tons.

Відсотки. Per cent

5% – five per cent

60% – sixty per cent

4V% – four and a half per cent

Читання цифри «0»:

0, 25% – naught point two five per cent 0 0 – zero

-5 О – five degrees below zero + 20 о – twenty degrees above zero

номер телефону: 45 – 03 – 22 – four- five-oh-three-double two (В Англії 0 – читають naught, в Америці – zero / oh)

Хронологія. Chronology

Роки в англійській мові позначаються при читанні кількісними числівниками, а не порядковими, як в російській.

Числівники, що позначають роки, читаються наступним чином:

1976 – nineteen hundred seventy-six 1800 – eighteen hundred

1905 – nineteen hundred five або nineteen hundred oh five [‘nainti: n’ ou ‘faiv]

2008 – two thousand and eight in the 50ies of the 20th century – in the fifties of the twentieth century – в п’ятдесяті роки двадцятого століття

Дати позначаються порядковим числівником. При вказівці числа місяця перед числівником вживається прийменник on і перед назвою місяця прийменник of: on the 26th of June.

На листі дати позначають і читають наступним чином: 21st March, 2008 – the twenty-first of March, two thousand eight 21 March, 1975 – the twenty-first of March, nineteen hundred seventy-five

March 21st, 1963 – March, the twenty-first, nineteen sixty-three March 21, 2008 – March, the twenty-first, two thousand eight При називання століття використовують порядковий числівник і прийменник in: in the 17th century – в 17 столітті.

Іноді для позначення дат використовуються скорочення: BC (before Christ) – It happened in 205 BC – До н. е. A. D. (anno Domini) – It happened in 988A.D. – Н. е.

Операції. Operations

Для проведення математичних дій використовують слова: додавання: plus, and: 2 + 7 = 9 – Two and seven is nine. віднімання: minus, from: 10 – 3 = 7 – Three from ten makes seven. множення: multiplied by, n-times: 4 x 2 = 8 – Four times two are eight.

розподіл: divided by, by: 9: 3 = 3 – Nine by three is three. Результат математичних обчислень позначають словами: is, are, makes, equals.

Час. Time

It is 8 a.m. – (Зараз) 8утра. am (ante meridiem) – до полудня It is 10 pm – (Зараз) 10 вечора. pm (post meridiem) – після полудня

It is five minutes past 10. – (Зараз) п’ять хвилин на одинадцяту.

It is a quarter past 10. – (Зараз) чверть на одинадцяту.

It is half past seven. – (Зараз) половина сьомого.

It is ten minutes to nine. – (Зараз) без десяти десять.

It is seven sharp. – (Зараз) рівно сім.

Hundreds of letters – two hundred letters!

Millions of people – two million people!

ПОДІЛИТИСЯ: