1. Моя освіта – реферати, конспекти, доповіді
  2. Англійська мова
  3. Часи дієслова TENSES

Часи дієслова TENSES

Форми теперішнього часу

В англійській мові є 4 форми теперішнього часу: the Present Indefinite (Simple), the Present Continuous (Progressive), the Present Perfect, the Present Perfect Continuous (Progressive). Всі форми вживаються тільки в ситуаціях і контекстах теперішнього часу, всі події, справжні, минулі і майбутні, розглядаються з точки зору теперішнього моменту (моменту мовлення). Вибір необхідної форми теперішнього часу визначається тим, як цікавить нас дію співвідноситься з моментом мовлення: чи збігається воно з ним, виявляється воно звершень до цього моменту або все ще перебуває в процесі.

вживання

Present Indefinite

1) Повторювані (звичні) дії

My mother is a manager. She does not work in a big company. Does he usually get up at 6 a.m.?

2) Серія послідовних подій:

Ann gets up, takes a shower and cleans her teeth.

3) Події (дії) за розкладом, офіц. домовленості, планом: The train leaves at 8:00.

4) у підрядному реченні реального умови і часу: If I buy tickets, we ‘ll go to the cinema.

Present Continuous

1) Дія в момент мовлення: She is not reading now. Look! He is climbing the tree!

2) Негативна емоційне забарвлення звичайних дій к.-л .: He is always showing pictures of his wife!

3) Заплановане мовцем дію: I am leaving to Moscow this evening.

Present Perfect

1) Дії, які до моменту мовлення сприймаються як доконаний:

He has already written the letter.

2) Отриманий (не одержаний) результат, підсумок: He has never been to the USA.

3) Зміна стану: The rain has stopped.

4) Зв’язок подій минулого і сьогодення: I’m tired. Today I have papered the walls in my room.

Present Perfect Continuous

Для вираження дій, що почалися в минулому і продовжуються до теперішнього моменту мовлення (підводиться підсумок їх тривалості:

He has been translating this text all this day. I have been learning English for 5 years. to be і дієслова сприйняття:

see, hear, feel;

wish, want, like, love, hate, believe, hope;

know, understand, remember, recognize, forget

в Continuous не вживаються!

Форми минулого часу

В англійській мові 4 форми минулого часу: the Past indefinite (Simple), the Past Continuous (Progressive), the Past Perfect Continuous (Progressive), the Past Perfect. Всі вони можуть вживатися в контексті теперішнього і минулого часу, т. Е. В прямій мові та оповіданні. Всі ці форми висловлюють дії, що проходили в минулому. Час звершення цих дій має бути абсолютно ясно із ситуації або чітко позначено в контексті.

Вибір необхідної форми минулого часу визначається тим, як нас цікавить час співвідноситься із зазначеним моментом в минулому: збігається воно з ним чи ні, виявляється воно звершень в той момент або до нього, перебуває воно в процесі в зазначений момент або до нього.

Past Indefinite (Simple)

1) Одноразове дію в минулому: She finished school in 1987.

2) Багаторазове дію в минулому:

When he was a pupil, he always was late for school.

3) В оповіданні для вираження послідовних дій: The sun set, it got dark and cold.

Past Continuous (Progressive)

Дії (процес) в точно зазначений момент у минулому: It was snowing when I went out into the street.

Past Perfect

Дії, вчинені до згаданого в минулому дії:

She had written only two letters by noon.

They were late. The meeting had started 10 minutes before.

Past Perfect Continuous (Progressive)

Дії, розпочаті до зазначеного моменту в минулому і продовжуються до цього моменту:

Jack said that he had been reading all day. I knew they had been playing chess for years. Способи передачі майбутнього часу

Дії, що відносяться до майбутнього, лише передбачаються. Крім того, вони можуть мати емоційне забарвлення, т. Е. Бути діями, в яких ми впевнені або сумніваємося, які бажані або небажані, можливі або малоймовірні. Всі тому в англійській мові існують різноманітні засоби для вираження майбутніх дій.

2) Дія або стан, який поширюється на весь зазначений період у майбутньому:

We’ll be watching television all evening.

3) Ввічлива форма питання про плани співрозмовника: Will you be going to the theatre tonight?

Future Perfect

Дії, які будуть завершені до певного часу в майбутньому:

She will have passed her exams at school by June.

Future Perfect Continuous (Progressive)

1) Дії, які ще будуть продовжуватися в майбутньому:

By the end of this year they will have been shooting this film for five months.

2) З дієсловами learn, live, rain, sit, work, wait для вираження того, що протікає в даний момент дію буде продовжено і в майбутньому:

We’ll have been living in Moscow for five years in September. В американському варіанті англійської мови замість дієслова shall вживається will.

Способи вираження дій, що відносяться до майбутнього Shall / will + Vj

1) Дії, які обов’язково відбудуться в майбутньому (незалежно від бажання мовця):

I’ll go to work on Monday.-В понеділок я піду на роботу.

2) Прогноз, заснований на фактах: The population of our town will reach 100 000 by 2010. – До 2010 року населення нашого міста досягне 100 000 чоловік.

3) Раптова ідея:

– I’ll be free in 5 minutes.

– Fine. We’ll have a cup of tea together. –

– Я звільнюся через 5хвилин.

– Прекрасно, Ми зможемо разом попити чаю.

4) Обіцянка:

I’ll be at home in the evening. – Я буду ввечері вдома.

5) З дієсловами чуттєвого сприйняття та іншими дієсловами, які не можна вживати в Continuous:

Do not buy this blouse. You’ll look awful in it. – Не купуй цю блузку. Ти будеш виглядати в ній жахливо. 6) Головне пропозицію в придаткових часу і реального умови:

If it is warm, we’ll go to the country on Sunday. – Якщо буде тепло, в неділю ми поїдемо за місто.

Am, is, are + going + to + Vt

1) Дії, які мовець збирається провести, але твердої впевненості в тому, що вони відбудуться, немає:

She is going to enter the university this year. – Вона збирається цього року вступати до університету.

2) Якщо є ознаки того, що дія скоро станеться: Look at the clouds. It is going to rain.- Подивися на хмари. Збирається дощ.

Am, is, are + Ving

Дії, за якими мовець уже прийняв рішення, і вони обов’язково відбудуться в майбутньому:

We are staying with our friends in the

ПОДІЛИТИСЯ:

Дивіться також:
Речення з there is/there are