Види здоров’я людини

Розрізняють громадське здоров’я, екологічне здоров’я, інтелектуальне здоров’я, емоційне здоров’я.

Громадське здоров’я є надбанням держави. Воно є ресурсом і резервом для розвитку цивілізованого суспільства. Громадське здоров’я складається з здоров’я кожного члена суспільства, з сукупності зусиль окремих людей і всього суспільства. Здоров’я людей є глобальною проблемою, що має життєво важливе значення для всього людства. Здорове покоління – надійна опора держави. Основою охорони здоров’я людини є такі чинники: якість харчування, загартування, тренування організму, дотримання гігієнічних умов, режиму дня, профілактика захворювань органів, системи органів, цілого організму.

Екологічне здоров’я. Оздоровлення природного середовища та усунення негативного впливу її чинників на людську популяцію вимагають забезпечення суворої санітарної охорони природного середовища (водойм, грунту, повітря). Профілактична медицина основним своїм предметом вважає не хвороба, а здоров’я. Важливим також є облік якості здоров’я, кількість резервів в організмі, достатня для підтримки здоров’я. Людина повинна управляти якістю свого здоров’я, виявляти періоди передхвороби. Отже, одним з головних питань є визначення ролі екологічних факторів у збереженні і зміцненні здоров’я людини.

Інтелектуальне здоров’я. Воно пов’язане з тренуванням і зміцненням пам’яті (зорової, слуховий, тактильної), мислення, мовлення, формуванням і розвитком свідомості. Для тренування пам’яті важливо, наприклад, в прочитане тексті або книзі знайти головну думку. Потрібно не тільки відповідати на питання, складені іншою особою, а й спробувати посперечатися, висуваючи при цьому свої аргументи. Розвивати інтерес до читання художньої літератури. Удосконалювати ерудицію. Перед отриманням нової інформації перевірте себе, що ви знаєте про попередньому, і оцініть, наскільки нова інформація поповнить ваші знання. Важливо тренувати увагу, спостережливість, волю, мова, м’язи і т.д.

Дуже важливо морально-духовну досконалість для інтелектуального здоров’я людини.

Емоційне здоров’я. І. П. Павлов говорив, що “рефлекс мети має величезне життєве значення, він є основна форма життєвої енергії кожного з нас. Все життя, всі її поліпшення, вся культура робляться тільки людьми, які прагнуть до них і

іншим поставленим цілям. Навпаки, життя перестає прив’язувати до себе, як тільки зникне мета.

У характеристику здоров’я можна внести наступні показники: здатність до розумової і фізичної праці, пристосування до різних кліматичних умов; народження дитини, зростання і розвиток тіла, тривалість життя, тривалість роду; попередження хвороб, загартовування; життя всіх народів в біологічному, соціальному і духовному злагоді і т.д.

У збереженні і зміцненні здоров’я важливу роль відіграють природні умови. Невеликий відпочинок на природі, в лісі, гаю, на березі озера, річки піднімає настрій, покращує самопочуття, підвищує фізичні і духовні сили людини. Від природи людина отримує сили, активізуються органи чуття, зникає втома, краса природи надає естетично благотворний вплив на людину, поліпшується робота мозку, внутрішніх органів, відновлюється здоров’я. У деяких випадках завдяки природі людина повністю одужує.

Посилання на основну публікацію