1. Моя освіта – реферати, конспекти, доповіді
  2. Анатомія
  3. Види умовних рефлексів

Види умовних рефлексів

Для утворення умовних рефлексів необхідно, щоб: дія умовного подразника збігалося у часі з дією подразника, що викликає безумовний рефлекс; умовний подразник був фізіологічно більш слабким, ніж безумовний; дію умовного подразника передувало дії безумовного. Умовний рефлекс може здійснюватися тільки при нормальному стані кори головного мозку і при відсутності сторонніх подразників.

Умовний рефлекс характеризується наступними ознаками: він має пристосувальний характер і робить поведінку особливо пластичним, пристосованим до конкретних умов; утворюється за участю кори головного мозку; носить придбаний характер і є індивідуальним; має сигнальний характер, тобто завжди передує виникненню безумовного рефлексу. Виділяють наступні групи умовних рефлексів: по підкріпленню: позитивні (підкріплені) і негативні (гальмівні, неподкрепляемие, які не тільки не викликають відповідної реакції, але й гальмують її);

за біологічним значенням: вітальні (харчові, оборонні, регуляції сну), зоосоциального (статевий, батьківський, територіальний), рефлекси саморозвитку (дослідницький, ігровий, імітаційний);

за особливостями підкріплення: рефлекс першого порядку, рефлекс другого порядку і т.д .;

за якістю умовного сигналу: екстероцептивні дистантних (зорові, слухові), екстероцептивні контактні (тактильні, смакові), интероцептивні (механічні, температурні, осмотичні; утворюються повільніше, ніж екстероцептивні, а відповідна реакція більш дифузна);

за характером умовного роздратування: природні (утворюються на природні ознаки безумовного подразнення – запах їжі) і штучні (на будь-які інші умовні сигнали; виробляються повільніше і руйнуються легше, ніж природні);

за структурою умовного сигналу: умовний рефлекс на простий подразник (дзвінок, світло), умовний рефлекс на послідовний комплекс подразників, умовний рефлекс на ланцюг подразників;

за співвідношенням у часі умовного та безумовного подразника. збігаються, відставлені, запізнілі.

ПОДІЛИТИСЯ: