Розвиток імунітету в онтогенезі

На відміну від системи специфічного імунітету фактори неспецифічного захисту у новонароджених виражені добре. Вони формуються раніше специфічних і беруть на себе основну функцію захисту організму плода та новонародженого. У навколоплідних водах і в крові плоду відзначається висока активність лізоциму, яка зберігається до народження дитини, а потім знижується. Здатність до утворення інтерферону відразу після народження висока, протягом року вона знижується, але з віком поступово збільшується і досягає максимуму до 12-18 років.

Новонароджений отримує від матері значну кількість гамма-глобулінів. Ця неспецифічна захист виявляється достатньою при первісному зіткненні організму з мікрофлорою навколишнього середовища. До того ж у новонародженого відзначається «фізіологічний лейкоцитоз» – кількість лейкоцитів в 2 рази вище, ніж у дорослого, як природна підготовка організму до нових умов існування. Проте численні лімфоцити новонароджених представлені незрілими формами і не здатні синтезувати необхідну кількість глобулінів та інтерферону. Фагоцити теж недостатньо активні. В результаті цього дитячий організм відповідає на проникнення мікроорганізмів генералізованим запаленням. Часто таку реакцію викликає побутова мікрофлора, безпечна для дорослого. В організмі новонародженого специфічні імунні системи не сформовані, імунної пам’яті немає, неспецифічні механізми теж ще не дозріли. Тому так важливо годування материнським молоком, в якому містяться іммуноре-активні речовини. У віці від 3 до 6 місяців імунна система дитини вже реагує на вторгнення мікроорганізмів, але практично не формується імунна пам’ять. У цей час неефективні щеплення, захворювання не залишає після себе стійкого імунітету. Другий рік життя дитини виділяється як «критичний» період у розвитку імунітету. У цьому віці розширюються можливості і підвищується ефективність імунних реакцій, проте система місцевого імунітету ще недостатньо розвинена і діти чутливі до респіраторним вірусним інфекціям. У віці 5-6 років дозріває неспецифічний клітинний імунітет. Формування власної системи неспецифічної гуморальної імунної захисту завершується на 7-му році життя, внаслідок чого захворюваність респіраторними вірусними інфекціями знижується.

Посилання на основну публікацію