1. Моя освіта – реферати, конспекти, доповіді
  2. Анатомія
  3. Робота і сила м’язів

Робота і сила м’язів

Розрізняють такі типи скорочення м’язів в організмі: ізометричне, при якому довжина м’яза не змінюється, концентричне, при якому м’яз коротшає, і ексцентричне, скоєне в умовах подовження м’яза (повільне опускання вантажу). Природні рухові акти зазвичай включають всі три типи скорочення м’язів. Коли м’язи скорочуються занадто сильно, вони можуть створити тягу до 3,5 кг на 1 см2. При перевантаженні сухожилля може відірватися від кістки. Сила м’язів визначається по максимальному вантажу, який вона в змозі підняти, або максимального напруження, яке вона може розвинути в умовах ізометричного скорочення. Одиночне м’язове волокно здатне розвинути напругу 100-200 мг. Загальна кількість м’язових волокон в тілі людини становить від 150 до 300 млн, і вони розвинули б напруга в 20-30 кг, якби одночасно тягнули в один бік.

Сила м’яза, насамперед, залежить від її поперечного перерізу. Чим більше фізіологічне поперечний переріз (сума поперечних перерізів всіх волокон м’яза), тим більше вантаж, який вона в змозі підняти. Фізіологічне поперечний переріз збігається з анатомічним тільки в м’язах з поздовжнім розташуванням волокон. У м’язі з косим розташуванням волокон сума їх поперечних перерізів значно перевищує поперечний переріз самої м’язи. Внаслідок цього сила м’яза з косо розташованими волокнами значно більше сили м’язи тієї ж товщини, але з поздовжнім розташуванням волокон. Для порівняння сили різних м’язів обчислюють абсолютну м’язову силу. Для цього максимальний вантаж, який може підняти м’яз, ділять на площу її фізіологічного перетину.

Робота мьшши вимірюється твором піднятого вантажу на величину укорочення м’яза. Робота м’язи дорівнює нулю, якщо вона скорочується без навантаження. У міру збільшення навантаження робота спочатку збільшується, а потім поступово зменшується. При дуже великому вантаж, який м’яз не здатна підняти, робота знову стає рівною нулю. Таким чином, найбільшу роботу м’яз здійснює при середніх навантаженнях.

Потужність м’язи вимірюється величиною роботи в одиницю часу. Потужність так само, як і робота, досягає максимальної величини при середніх навантаженнях. Тому залежність роботи та потужності від навантаження отримала назву правила середніх навантажень.

Робота м’язи, при якій відбувається переміщення вантажу і рух кісток в суглобах, називається динамічною. Робота м’язи, при якій м’язові волокна розвивають напругу, але не коротшають, називається статичною (утримання вантажу). Статична робота більш втомлює, ніж динамічна. Робота може відбуватися в умовах подовження м’яза (опускання вантажу), тоді вона називається поступається.

Еластичність м’язів у дітей раннього віку значно вище, ніж у дорослих, і з віком зменшується. Пружність і міцність м’язів, навпаки, з віком підвищується. Сила м’язового скорочення зростає в результаті збільшення загального поперечного перерізу міофібрил. Інтенсивність розвитку м’язової сили залежить від статі. Відмінності між показниками м’язової сили у хлопчиків і дівчаток у міру росту і розвитку стають більш вираженими. У 7-8 років у хлопчиків і дівчаток сила більшості м’язових груп однакова. Надалі різниця в силі збільшується і в 17 років досягає максимуму. Цей процес йде нерівномірно. У дівчаток до 10-12 років м’язова сила зростає настільки інтенсивно, що вони стають сильнішими хлопчиків. Потім відзначається підвищення сили у хлопчиків. До 12-15 років це перевищення сягає 30%.

ПОДІЛИТИСЯ: