Регуляція функції серця і кровоносних судин

Нервова і гуморальна регуляції функції серця і кровоносних судин є основною причиною нормального стану серцево-судинної системи в цілому.

Регуляція симпатичної нервової системи підвищує темп і силу скорочення м’язів, збудливість тканини і проведення збудження по міокарді. А регуляція парасимпатичної нервової системи надає протилежний вплив на перебіг цих чотирьох властивостей міокарда (темп, сила скорочення, збудливість і провідність). Регулюючий вплив цих двох систем хоча і має протилежний зміст, проте в підтримці нормальної функції серця і судин значення його вельми важливе. Наприклад, при посиленні впливу симпатичної нервової системи кількість серцевих скорочень збільшується (частішає до 100 ударів в хвилину проти вихідних 75).

Тоді для власних скорочень міокард буде споживати кисень в більшому обсязі. Це може привести до зниження концентрації кисню в крові, що притікає до органів (особливо нервовій системі), що буде відображатися на її функції. Завдяки чутливості рецепторів миокардиальной тканини до змін хімічного складу виникає при цьому інформація доходить до центру регуляції кровообігу, розташованого в довгастому мозку, і там піддається аналізу. У свою чергу, в центрі довгастого мозку формується інформація, яка активізує вплив парасимпатичної нервової системи.

Під впливом парасимпатичної нервової системи частота серцевих скорочень доходить до вихідного рівня. А якщо, навпаки, надмірно підвищується збудливість парасимпатичної нервової системи і під її впливом буде урежаться нижче вихідного рівня (норми), тоді про це інформація надходить в центр симпатичної нервової системи, який знаходиться в спинному мозку (грудні симпатичні вузли). Підвищенням впливу симпатичної нервової системи частота серцевих скорочень повертається до норми.

Регулюючий вплив цих двох нервових систем спостерігається особливо в функції кровообігу і роботи серця у жителів високогірних районів. На гірських висотах до умов зниження парціального тиску кисню адаптація організму здійснюється шляхом економного споживання кисню, перш за все для серцевої діяльності. Це є результатом підвищення впливу тонусу парасимпатичної нервової системи, у порівнянні з симпатичної. Тому у жителів високогірних районів серцеві скорочення рідше, ніж у жителів рівнини, в аорту надходить більший об’єм крові, що підвищує продуктивність роботи серця в умовах гіпоксії.

Регулярні заняття спортом і активною фізичною роботою надають тренувальний вплив на обидві нервові системи (створюється певне співвідношення в їх вплив). В результаті цього підвищується витривалість організму, врівноваженість, рухові реакції стають більш економічними, продуктивними.

Гормони (наприклад адреналін) і мінеральні іони, що містяться в складі крові, надають гуморальний вплив на роботу серця і кровоносних судин. Іони кальцію впливають, схоже з впливом симпатичної системи, а іони калію – з впливам парасимпатичної нервової системи. Зміна нормального способу життя може сприяти виникненню хвороби серця, кровоносних судин і кровообігу.

З функціями серця і кровоносних судин пов’язана діяльність цілого організму. А функції серця і кровоносних судин, в свою чергу, знаходяться в прямій залежності від нормального стану внутрішніх органів. Така взаємозалежність виникає при нормальному, свідоме ставлення людини до своєї життєдіяльності. Стан його розумової та фізичної праці впливає на органи кровообігу. Робота органів кровообігу поліпшується від механічного впливу скелетних м’язів.

Це спостерігається при активному русі організму. Широка мережа розвитку техніки, транспорту, телебачення привела до недостатнього руху людини, або гіподинамії (гіпо – мало, динаміт – рух). На цьому тлі сидяча робота людей розумової праці (особливо учнів, студентів) ще більш обмежує фізичну рухливість їх організму, що позначається на функціях серця, судин, всіх органів, відбивається на настрої. Тривала гіподинамія послаблює м’язи, посилює напругу, збільшує кількість жирової тканини, знижує витривалість, тобто чинить негативний вплив на здоров’я людини.

Посилання на основну публікацію