Реферат про здоров’я і хвороби людини

У визначеннях стану здоров’я зустрічаються такі терміни, як самозбереження, саморегуляція, підтримання гомеостазу, використання резервних можливостей, компенсаторні механізми та ін.

Саморегуляція – це властивість біологічних систем автоматично встановлювати і підтримувати на певному, відносно сталому, рівні ті чи інші фізіологічні показники. При саморегуляції керуючі фактори не впливають на регульовану систему ззовні, а формуються в ній самій. Прикладом саморегуляції на молекулярному рівні можуть служити ті ферментативні реакції, в яких кінцевий продукт, певна концентрація якого підтримується автоматично, впливає на активність ферменту. На органному рівні нервові, гуморальні і гормональні механізми саморегуляції підтримують сталість температури, рівень цукру в організмі і т.д.

Гомеостаз – це здатність біологічних систем протистояти змінам і зберігати динамічне відносну сталість складу і властивостей. Порушення механізмів, що лежать в основі гомеостатических процесів, розглядається як “хвороби гомеостазу”.

Компенсація (лат. Со – відшкодування, зрівноважування) – це реакція організму на порушення його життєдіяльності, в ході якої непострадавшие органи або їх частини тіла беруть на себе функцію пошкоджених структур. Компенсаторна гіперфункція серця при його вадах або гіпертонії забезпечує нормальне надходження крові до тканин.

Використання резервних можливостей організму є вигідним. Наприклад, накопичення глікогену, жирової тканини є резервним джерелом як енергії для організму людини. У кровоносних судинах не вся кров знаходиться в стані циркуляції. 20% крові знаходиться в селезінці (депо). Цей обсяг крові надходить в кровоносні судини при фізичних, хімічних та інших впливах.

Таким чином, нормальний перебіг процесів в клітинах і нормальний рівень молекули є основою здоров’я людини.

Види здоров’я

Розрізняють громадське здоров’я, екологічне здоров’я, інтелектуальне здоров’я, емоційне здоров’я.

Громадське здоров’я є надбанням держави. Воно є ресурсом і резервом для розвитку цивілізованого суспільства. Громадське здоров’я складається з здоров’я кожного члена суспільства, з сукупності зусиль окремих людей і всього суспільства. Здоров’я людей є глобальною проблемою, що має життєво важливе значення для всього людства. Здорове покоління – надійна опора держави. Основою охорони здоров’я людини є такі чинники: якість харчування, загартування, тренування організму, дотримання гігієнічних умов, режиму дня, профілактика захворювань органів, системи органів, цілого організму.

Екологічне здоров’я. Оздоровлення природного середовища та усунення негативного впливу її чинників на людську популяцію вимагають забезпечення суворої санітарної охорони природного середовища (водойм, грунту, повітря). Профілактична медицина основним своїм предметом вважає не хвороба, а здоров’я. Важливим також є облік якості здоров’я, кількість резервів в організмі, достатня для підтримки здоров’я. Людина повинна управляти якістю свого здоров’я, виявляти періоди передхвороби. Отже, одним з головних питань є визначення ролі екологічних факторів у збереженні і зміцненні здоров’я людини.

Інтелектуальне здоров’я

Воно пов’язане з тренуванням і зміцненням пам’яті (зорової, слуховий, тактильної), мислення, мовлення, формуванням і розвитком свідомості. Для тренування пам’яті важливо, наприклад, в прочитане тексті або книзі знайти головну думку. Потрібно не тільки відповідати на питання, складені іншою особою, а й спробувати посперечатися, висуваючи при цьому свої аргументи. Розвивати інтерес до читання художньої літератури. Удосконалювати ерудицію. Перед отриманням нової інформації перевірте себе, що ви знаєте про попередньому, і оцініть, наскільки нова інформація поповнить ваші знання. Важливо тренувати увагу, спостережливість, волю, мова, м’язи і т.д.

Дуже важливо морально-духовну досконалість для інтелектуального здоров’я людини.

Емоційне здоров’я

І. П. Павлов говорив, що “рефлекс мети має величезне життєве значення, він є основна форма життєвої енергії кожного з нас. Все життя, всі її поліпшення, вся культура робляться тільки людьми, які прагнуть до них і

іншим поставленим цілям. Навпаки, життя перестає прив’язувати до себе, як тільки зникне мета.

У характеристику здоров’я можна внести наступні показники: здатність до розумової і фізичної праці, пристосування до різних кліматичних умов; народження дитини, зростання і розвиток тіла, тривалість життя, тривалість роду; попередження хвороб, загартовування; життя всіх народів в біологічному, соціальному і духовному злагоді і т.д.

У збереженні і зміцненні здоров’я важливу роль відіграють природні умови. Невеликий відпочинок на природі, в лісі, гаю, на березі озера, річки піднімає настрій, покращує самопочуття, підвищує фізичні і духовні сили людини. Від природи людина отримує сили, активізуються органи чуття, зникає втома, краса природи надає естетично благотворний вплив на людину, поліпшується робота мозку, внутрішніх органів, відновлюється здоров’я. У деяких випадках завдяки природі людина повністю одужує.

Речовини, що роблять шкідливий вплив на здоров’я людини. При тривалому впливі отруйних речовин вони викликають ракові захворювання, на генетичному рівні впливають на спадковість, запліднення, нормальний розвиток зародка.

Внаслідок ядерних випробувань в Семипалатинську в Казахстані утворилися хімічні речовини, в результаті яких виникли багато хвороб.

Молекулярно-генетичним методом досліджують клітини організму

Властивості генів X-хромосоми (злиття X-хромосом) не передаються від батька до сина. Це пов’язано з тим, що у батька є тільки одна X-хромосома, вона передається дочки, а від матері – синові. Прикладом злиття X-хромосом є несвертиваемость крові – гемофілія (рис. 113). Ген гемофілії рецесивний і лежить в X-хромосомі. У жінок не проявляється, так як вони мають XX-хромосоми, одна з них має домінантний ген нормальної згортання. Якщо мутація виникла в яйцеклітині, яка була запліднена сперматозоїдом, що несе У-хромосому, то зародок перетворюється в хлопчика-гемофіліка (рис. 113 а). Якщо мутировавшая яйцеклітина запліднюється сперматозоїдом, що несе X-хромосому (рис. 113 б), з’являється нормальна на вигляд дівчинка-носій. Така дівчинка може з’явитися в результаті запліднення нормальної яйцеклітини мутував сперматозоїдом (рис. 113 г). Коли дівчинка-носій стане дорослою, у неї будуть утворюватися яйцеклітини двох типів: одна половина – X-хромосома з гемофілією, інша половина – X-хромосома з її нормальним геном-партнером. Сперматозоїд з Y-хромосомою не може нести ген гемофілії, оскільки у нього відсутній X-хромосома з вихідним геном, з якого шляхом мутації виник ген гемофілії (рис. 113 в).

Успадкування гемофілії: зверху – статеві хромосоми в яйцеклітині і сперматозоїді; внизу – діти, що розвинулися з запліднених яйцеклітин. XX-хромосома, що несе нормальний ген партнер; YY-хромосома, що не несе відповідних генів

Таким чином, чоловік ніколи не може успадкувати гемофілію від свого батька.

Прикладом зчепленого з підлогою рецесивного гена у людини може служити кольорова сліпота (дальтонізм). Найчастіше зустрічається у чоловіків, ніж у жінок, так як кожен чоловік, який одержує мутований ген від матері, стає дальтоником, в той час як жінка буде дальтоніком тільки в тому випадку, якщо вона отримає мутований ген від обох батьків. Дальтонізм (невміння розрізняти червоний і зелений кольори) успадковується так само, як і гемофілія. Ген дальтонізму розташований в Х-хромосомі. Поряд зі зміною числа хромосом в зв’язку з перебудовою хромосом можуть бути мутації.

Зникнення ділянки хромосом (наприклад Х-хромосоми) впливає на розвиток статевих органів і розумовий розвиток.

Фактори, що впливають на здоров’я людини

Щодня організму людини потрібно близько ста грамів білків, десятки грамів жирів, сотні грамів вуглеводів, а також один грам мінеральних речовин. Серед мінеральних речовин десяту частку складають мікроелементи і вітаміни. До найважливіших мікроелементів належать: Mg, Fe, Mn, Cu, Co, Znі ін. При нестачі Cu, Zn, Jвознікают різні хвороби організму. Крім того, необхідні S, MA, Cr, Sc, V, Ni, Si, Sn, As.

У зв’язку з процесом урбанізації в усьому світі зростає обсяг речовин, що додаються в їжу. В результаті попадання отруйних речовин в навколишнє середовище вони з продуктами харчування потрапляють в організм людини. До таких речовин відносяться дефоліанти, інсектициди, пестициди, гербіциди та інші хімічні речовини.

Речовини, що використовуються для знищення бур’янів, комах, грибів, небезпечні для здоров’я людини.

Здоров’я і космос

Ще в давнину людина усвідомила, що життя на Землі тісно пов’язана з Сонцем. Явища, що відбуваються на Сонці і в космосі, викликали у людей страх. Їх відчуття доведені в результаті наукових досліджень. Якби Земля не мала захист, то Сонце могло знищити все живе на ній. Активність Сонця протікає з певною ритмічністю. При більшій активності Сонця в космос поширюється дуже багато плазми. Деяка частина сонячної плазми досягає поверхні Землі. Плазма – дивовижна сила, здатна у вигляді радіації за короткий час перетворити всю повітряну атмосферу в іони і електрони. Внаслідок чого вона може змінити всю біосферу і навіть знищити життя на Землі. Але такі небезпечні явища не відбуваються, так як Земля оточена магнітними оболонками, що захищають від сонячної радіації. Ці оболонки називаються магнітосфери. Плазмі, тобто сонячної бурі, протистоять зовнішні шари атмосфери.

Під впливом плазмового потоку зовнішні шари магнітосфери руйнують свою структуру. У місцях руйнування магнітних шарів плазмові частки Сонця проникають всередину магнітосфери і викликають магнітні бурі. Проникли в магнітосферу заряджені плазмові частки Сонця уловлюються магнітними полями. Але проникли пізніше частки плазми досягають атмосфери Землі і впливають на рослини, тварин і людини. Організм людини дуже чутливий до геомагнітних полів, тому вони змінюють поріг збудливості нервової системи, співвідношення збудження і гальмування кори головного мозку, швидкість серцебиття, тиск крові, морфологічну структуру крові і т.д. Ці зміни не компенсуються механізмами адаптації організму, тому і змінюють нормальне функціонування фізіологічних систем. До магнітних бурь дуже чутливі люди з порушеннями функцій нервової та серцево-судинної систем. Особливо небезпечні вони для людей з тромбозами (освітою згустків крові в судинах). Наприклад, за даними організації охорони здоров’я м Свердловська (Росія), в 1964 році в дні магнітних бур захворювання інсультом мозку підвищилися на 25%, а у людей із захворюваннями серцево-судинної системи погіршувався самопочуття.

В магнітні дні часто трапляються виробничі травми, надзвичайні ситуації.

Результати наукових досліджень сучасності доводять геніальні думки А. Л. Чижевського і В.І. Вернадського про єдність Космосу і Землі, висловлені на початку XX століття. Дослідження впливу космічних факторів на живий організм і реакція організму на них є однією з найважливіших проблем сучасних наукових досліджень.

Таким чином, на рослинний і тваринний світ Землі великий вплив мають магнітні бурі. Здоров’я людини і його життя залежать від захисних властивостей магнітних оболонок Землі.

Посилання на основну публікацію