1. Моя освіта – реферати, конспекти, доповіді
  2. Анатомія
  3. Провідні шляхи головного та спинного мозку

Провідні шляхи головного та спинного мозку

Провідні шляхи представлені чутливими, або висхідними, і руховими, або спадними, шляхами (рис. 53).

До висхідним шляхах ставляться латеральний і передній спіноталаміческій шляху, тонкий і клиновидний пучки, задній і передній спіномозжечковий шляху. Перший нейрон всіх чутливих шляхів лежить в спинномозковому ганглії, периферичний відросток його йде в складі спинномозкових нервів, центральний – в задніх корінцях спинномозкових нервів. Латеральний і передній спиноталамічні шляхи починаються рецепторами, розташованими в шкірі і слизових оболонках. Другий нейрон спіноталаміческіх шляхів знаходиться в задньому розі спинного мозку, аксони переходять на протилежний бік, проходять в бічних (латеральний таламіческйй шлях) і передніх (передній тала-мический шлях) канатиках спинного мозку і йдуть в покришку середнього мозку. Третій нейрон лежить в заднелатеральном ядрі таламуса, його аксони по задній ніжці внутрішньої капсули ідуть в четвертий шар кори постцентральної звивини. Латеральний спіноталаміческій шлях проводить больову і температурну чутливість, а передній – тактильну чутливість (відчуття дотику і тиск).

Рецептори тонкого і клиновидного пучків (пучки Голля і Бурдаха) розташовуються в м’язах, сухожиллях, суглобових капсулах і зв’язках. Другий нейрон лежить в тонкому і клиноподібних ядрах довгастого мозку. Третій нейрон розташовується аналогічно такому ж в спінотала-вів шляхах. Шлях проводить пропріоцептивної чутливість.

Задній і передній спіномозжечковий шляху (шляху Флексига і Говер-са) проводять пропріоцептивної чутливість, рецептори розташовуються в м’язах, сухожиллях, суглобових капсулах і зв’язках. Другий нейрон заднього спіномозжечковий шляху лежить в грудному ядрі спинного мозку, аксони його йдуть в задній частині бічного канатика свого боку в нижню частину кори мозочка, а другий нейрон переднього шляху знаходиться в проміжно-медіальному ядрі спинного мозку, аксони переходять на протилежну сторону в передню частину бічного канатика. Другий перехрест має місце в області перешийка довгастого мозку, далі волокна йдуть у верхні ніжки мозочка і закінчуються в передневерхніх відділах кори черв’яка мозочка. Розвиток чутливих шляхів у дитини пов’язане з їх дозріванням насамперед у спинному мозку. У новонародженого є відповідна реакція на больові, температурні і тактильні подразнення, виникає загальне рухове занепокоєння. Але дитина не диференціює характер роздратування, так як коркові кінці аналізаторів ще не розвинені. Рефлекторна дуга замикається в спинному мозку або зоровому горбі. Відповідна реакція слід по волокнах власних пучків спинного мозку або по красноядерно-спинно-мозковому шляху. Такі види чутливості, як дотик, кількісна та якісна характеристика больових і температурних подразників, з’являються тільки з дифференцировкой функцій кори великого мозку. Протягом першого-другого року життя виникають зв’язку чутливих центрів з предцентральной звивиною.

Спадні, або рухові, шляхи представлені пірамідними і екстрапірамідними шляхами. До пірамідним шляхів відносяться кор-ково-ядерний шлях, а також латеральний і передній корково-спін-номозговие шляху. Перший нейрон корково-ядерного шляху представлений гігантськими клітинами Беца п’ятого шару нижньої третини предцентраль-ної звивини кори головного мозку. Аксони йдуть через підставу ніжок мозку, переходять на протилежну сторону в стовбурі мозку на рівні рухових ядер. Другий нейрон представлений руховими ядрами III-VII, IX-XII пар черепних нервів. Аксони їх йдуть в рухових корінцях черепних нервів. Цей шлях управляє усвідомленими рухами м’язів голови.

Перший нейрон латерального і переднього корково-спинномозкових шляхів представлений гігантськими клітинами Беца п’ятого шару середньої та верхньої третини предцентральной звивини кори головного мозку. Аксони йдуть через підставу ніжок мозку і моста в піраміди довгастого мозку. Волокна латерального шляху переходять на протилежний бік на кордоні довгастого і спинного мозку (перехрещення пірамід) і далі йдуть в бічних канатиках спинного мозку. Волокна переднього шляху переходять на протилежну сторону на рівні передніх стовпів спинного мозку (посегментарно) і далі йдуть в передніх канатиках спинного мозку. Другий нейрон обох шляхів представлений руховими нейронами передніх рогів спинного мозку. Аксони їх йдуть в передніх (рухових) корінцях спинномозкових нервів. Цей шлях управляє усвідомленими рухами м’язів голови і тулуба.

Екстрапірамідниепуті об’єднують красноядерно-спінномозго-вої, предцверно (вестибуло) -спінномозговой, сетчато (ретикуло) -спін-номозговой, тектоспінальний шляху.

Красноядерно-спинномозкової шлях (пучок Монакова) управляє автоматичними рухами і підтримує тонус скелетних м’язів. Починається він в червоних ядрах середнього мозку, аксони ідуть через покришку ніжок мозку, міст і довгастий мозок, переходять на протилежну сторону в середньому мозку і далі йдуть в бічних канатиках спинного мозку.

Преддверно (вестибуло) -спінномозговой шлях (пучок Левенталя) сприяє підтримці тіла і голови в просторі і бере початок у вестибулярному ядрі (ядро Дейтерса) довгастого мозку, а волокна без перехрещення вступають в передній канатик свого боку спинного мозку.

Сітчасто (ретикуло) -спінномозговой шлях підтримує тонус скелетних м’язів і регулює стан спинномозкових вегетативних центрів. Аксони перших нейрона шляху, що лежить в ретикулярної формації, проходять через середній і довгастий мозок, спускаються частково за своєю або протилежній стороні в передніх канатиках спинного мозку.

Тектоспінальний шлях передає вплив підкоркових центрів зору і слуху на тонус скелетної мускулатури, здійснює захисні рефлекси. Починається в ядрах четверохолмия середнього мозку, аксони йдуть через міст мозку і довгастий мозок і переходять на протилежний бік під водопроводом мозку, далі слідуючи в передні канатики спинного мозку. Другі нейрони всіх екстрапірамідних низхідних шляхів представлені руховими нейронами передніх рогів спинного мозку, аксони яких знаходяться в передніх корінцях спинномозкових нервів.

Рухові функції у новонародженого не сформовані. У перші місяці після народження руху хаотичні, недовільні, оскільки недостатньо розвинені базальні ганглії, що забезпечують їх автоматизм. З усіх гангліїв функціонує блідий кулю. До 4-5 місяців життя дозрівають смугасте тіло і ядра рухових аналізаторів в корі. У цей час з’являються прості спрямовані рухи, хоча до двох років вони залишаються нестійкими і нечіткими. Цілеспрямовані рухи з’являються до 3 років. До цього часу формується руховий нервовий центр, повна ж диференціація його закінчується до 7-10 років.

ПОДІЛИТИСЯ:

Дивіться також:
Місцеві анестетики