Обмінні процеси в онтогенезі

Протягом перших 5 днів життя маса тіла новонародженого знижується у зв’язку з переходом на новий тип харчування, видаленням зайвої води з організму і витрачанням запасів поживних речовин (глікогену та жирів). Все це супроводжується значним зростанням інтенсивності основного обміну, який починає підвищуватися з 2-го дня життя. Наступні 3-4 місяці життя немовляти характеризуються бурхливим зростанням і підвищенням основного обміну. До кінця першого року життя величини основного обміну досягають максимальних значень за весь період онтогенезу. Протягом періоду від 1 року до 3 років рівень основного обміну залишається незмінним. Хоча витрати на зростання знижуються, але з тією ж швидкістю наростає активність окисних ферментів в дозріваючих тканинах (нирки, печінка, селезінка, мозок і скелетні м’язи). Надалі рівень основного обміну знижується в міру збільшення розмірів тіла. У період від 3 до 7 років обмінні процеси мають досить високий рівень (в 2 рази вище, ніж у дорослої людини), що забезпечується більш інтенсивною роботою серця і дихання. У віці 7-12 років обмінні процеси досить стабільні. Інтенсивність їх знижується в порівнянні з попереднім віком, але залишається в 1,5 рази вище, ніж у дорослої людини. У період статевого дозрівання змінюється морфофункціональний статус, що позначається і на процесах забезпечення організму енергією. У хлопчиків величина основного обміну на 8-10% вище, ніж у дівчаток. По зміні темпів росту та інтенсивності обміну дівчинки випереджають хлопчиків на рік.

Загальна витрата енергії у дитини і дорослого розподіляється наступним чином: основний обмін – у дитини 60%, у дорослої теж 60%, витрати енергії на ріст і депонування речовин – у дитини 15%, у дорослої 0%, на роботу м’язів – у дитини 15 %, у дорослої 25%. Енергетичні витрати на зростання тим більше, чим молодша дитина. Так, у віці 3 місяців на зростання йде 36% загальної енергетичної цінності їжі, в 6 місяців – 20%, в 10 місяців – 11%. Енерговитрати дитини на досягнення корисного результату вище, що пов’язано з недостатніми розвитком нервової системи та координацією рухів. Джерелом енергії у новонароджених дітей служать жири. У грудному віці за рахунок жирів покривається 50% потреби в енергії, вуглеводів – 40%, білків – 10%. З віком це співвідношення змінюється на користь вуглеводів.

Посилання на основну публікацію