Фактори які впливають на здоров’я людини

Щодня організму людини потрібно близько ста грамів білків, десятки грамів жирів, сотні грамів вуглеводів, а також один грам мінеральних речовин.

Серед мінеральних речовин десяту частку складають мікроелементи і вітаміни. До найважливіших мікроелементів належать: Mg, Fe, Mn, Cu, Co, Znі ін. При нестачі Cu, Zn, виникають різні хвороби організму. Крім того, необхідні S, MA, Cr, Sc, V, Ni, Si, Sn, As.

У зв’язку з процесом урбанізації в усьому світі зростає обсяг речовин, що додаються в їжу. В результаті попадання отруйних речовин в навколишнє середовище вони з продуктами харчування потрапляють в організм людини. До таких речовин відносяться дефоліанти, інсектициди, пестициди, гербіциди та інші хімічні речовини.

Речовини, що використовуються для знищення бур’янів, комах, грибів, небезпечні для здоров’я людини.

Здоров’я і космос. Ще в давнину людина усвідомила, що життя на Землі тісно пов’язана з Сонцем. Явища, що відбуваються на Сонці і в космосі, викликали у людей страх. Їх відчуття доведені в результаті наукових досліджень. Якби Земля не мала захист, то Сонце могло знищити все живе на ній. Активність Сонця протікає з певною ритмічністю. При більшій активності Сонця в космос поширюється дуже багато плазми. Деяка частина сонячної плазми досягає поверхні Землі.

Плазма – дивовижна сила, здатна у вигляді радіації за короткий час перетворити всю повітряну атмосферу в іони і електрони. Внаслідок чого вона може змінити всю біосферу і навіть знищити життя на Землі. Але такі небезпечні явища не відбуваються, так як Земля оточена магнітними оболонками, що захищають від сонячної радіації. Ці оболонки називаються магнітосфери. Плазмі, тобто сонячної бурі, протистоять зовнішні шари атмосфери. Під впливом плазмового потоку зовнішні шари магнітосфери руйнують свою структуру. У місцях руйнування магнітних шарів плазмові частки Сонця проникають всередину магнітосфери і викликають магнітні бурі. Прониклі в магнітосферу заряджені плазмові частки Сонця уловлюються магнітними полями.

Але прониклі пізніше частки плазми досягають атмосфери Землі і впливають на рослини, тварин і людини. Організм людини дуже чутливий до геомагнітних полів, тому вони змінюють поріг збудливості нервової системи, співвідношення збудження і гальмування кори головного мозку, швидкість серцебиття, тиск крові, морфологічну структуру крові і т.д. Ці зміни не компенсуються механізмами адаптації організму, тому і змінюють нормальне функціонування фізіологічних систем. До магнітних бурь дуже чутливі люди з порушеннями функцій нервової та серцево-судинної систем. Особливо небезпечні вони для людей з тромбозами (освітою згустків крові в судинах). Наприклад, за даними організації охорони здоров’я м Свердловська (Росія), в 1964 році в дні магнітних бур захворювання інсультом мозку підвищилися на 25%, а у людей із захворюваннями серцево-судинної системи погіршувався самопочуття.

В магнітні дні часто трапляються виробничі травми, надзвичайні ситуації.

Результати наукових досліджень сучасності доводять геніальні думки А. Л. Чижевського і В.І. Вернадського про єдність Космосу і Землі, висловлені на початку XX століття. Дослідження впливу космічних факторів на живий організм і реакція організму на них є однією з найважливіших проблем сучасних наукових досліджень.

Таким чином, на рослинний і тваринний світ Землі великий вплив мають магнітні бурі. Здоров’я людини і його життя залежать від захисних властивостей магнітних оболонок Землі.

Посилання на основну публікацію