Домінантні і рецесивні ознаки людини

Одні гени можуть виявлятися сильніше інших. В такому випадку домінантна ознака пригнічує рецесивний ознака чоловічої або жіночої гена.

Рецесивний ген не проявляється, але зберігається. Наприклад, ген А, що визначає колір (пігмент) волосся, домінантою по відношенню до гену (а), що визначає безбарвні волосся. Організм з генотипом Aa має волосся темного кольору, так як проявляється домінантний ген А, а рецесивний ген не проявляється (рис. 111).

Чорна та біле забарвлення шкіри у людини. Дві пари генів підсумовують свою дію при визначенні ступеня потемніння шкіри: а – чотири “темних” гена дають чорну шкіру; б – чотири “світлих” гена дають світлу шкіру; в – два “темних” і два “світлих” гена дають забарвлення шкіри мулата

Генотипом називають сукупність всіх генів, що визначають спадкові властивості і ознаки організму. Під впливом умов зовнішнього середовища і генотипу формується фенотип.

Фенотипом називають сукупність всіх ознак і властивостей організму, які формуються під впливом генотипу і умов зовнішнього середовища.

Генетичний апарат характеризується двома умовами: перше – постійністю властивостей організму передавати спадкові ознаки, друге – спадкова мінливість. В результаті мінливості на Землі виникло життя, вона сприяла біологічної еволюції видів.

Спадкова мінливість дає можливість для пристосування організмів до умов зовнішнього середовища.

Різноманітність спадкових ознак – є результат мутаційної мінливості (поява нових ознак). До них можна віднести різні властивості організму людини. Вони складаються з спадкових структур. Спадковість, мутационная мінливість – результат конкретних властивостей організму. Вона забезпечує необхідне для розвитку організму матеріалом.

Мутація – це зміна спадкової структури. До людини доречно застосувати слово “мутант”. При мутаційної мінливості в генотипі людини відбуваються кількісні і якісні зміни, які передаються від однієї клітини до іншої і з покоління в покоління. Якщо мутація відбулася в гені, то змінюється його структура. У молекулі ДНК нуклеотиди можуть бути замінені іншими. Мінливість – це універсальна властивість всіх органів. У зв’язку з цим люди не схожі один на одного.

Мутацію можна розділити на чотири групи: фенотипическая мінливість, генотипическая мінливість, мутованих клітини, мимовільне поява мутацій під впливом чого-небудь. За фенотипом мутації розрізняють: морфологічну, фізіологічну, імунологічну, біохімічну. Вони змінюють структуру органів, впливають на утворення нових антигенів, фізіологічних ознак або обмін речовин. Наприклад, мутація скелета, пігментна мутація і т.д. Генотипическая мутація має важливе значення для генетичної популяції людини. Популяція є важливою характеристикою людини.

Мінливість буває спадковою і ненаследственной. На ненаследственную мінливість впливають умови зовнішнього середовища: харчування, спосіб життя та інші фактори.

До спадкової мінливості відносяться комбінативна мінливість, рекомбінативна мінливість і мутації. В результаті комбінативної мінливості утворюються нові поєднання генів. Вона грає важливу роль в спадкової мінливості органів. При генетичної рекомбінації рецесивних генів в більшості випадків з’являються спадкові хвороби.

Зміна структури хромосом, мутаційні зміни спадкових ознак в організмі людини можуть впливати на зміну обміну вітаміну В12.

Посилання на основну публікацію