1. Моя освіта – реферати, конспекти, доповіді
  2. Анатомія

Анатомія

Реліктове випромінювання Всесвіту

0 коментарів

Одним з цікавих відкриттів, пов'язаних з електромагнітним спектром, є реліктове випромінювання Всесвіту. Відкрито воно було випадково, хоча можливість його існування була передбачена.

Історія відкриття реліктового випромінювання

Історія відкриття реліктового випромінювання...

Реферат про здоров'я і хвороби людини

0 коментарів

У визначеннях стану здоров'я зустрічаються такі терміни, як самозбереження, саморегуляція, підтримання гомеостазу, використання резервних можливостей, компенсаторні механізми та ін.

Саморегуляція - це властивість біологічних систем автоматично встановлювати і підтримувати на...

Вплив активної діяльності людини на навколишнє середовище

0 коментарів
Матеріальна і духовна культура

До матеріальної культури належать: техніка, виробничі експерименти, майно, копалини надра Землі, природа, умови життя і інше. До духовної культури належать: наука, мистецтво, культура, архітектура, скульптура, література,...

Наукові відомості в вивченні проблеми людини

0 коментарів


Важкий і складний шлях розвитку науки. Вона створювалася в результаті розвитку діяльності, мислення людей різних часів.

Незважаючи на те, що було багато перешкод на шляху розвитку науки, наукова думка...

Спосіб життя людини і його види

0 коментарів
Поняття про спосіб життя

Спосіб життя являє собою сукупність умов життя, що відповідає певному історичному типу суспільства. Спосіб життя - це цілісна система, утворена формами матеріального і духовного життя суспільства....

Види біологічних ритмів

0 коментарів

Живі організми характеризуються здатністю орієнтуватися в часі, відповідно до якої всі найважливіші фізіологічні процеси в організмі протікають з певними швидкістю і напрямком.

Це має важливе значення для збереження і розвитку...

Особливості біологічного ритму організму людини

0 коментарів
Біологічні ритми і їх класифікація

Біологічні ритми - коливальний процес, що приводить до відтворення біологічного явища або стану біологічної системи через приблизно рівні проміжки часу. З'явився новий цикл змін в...

Значення генів, генофонд, генна географія

0 коментарів
Значення генів

Нормальні біологічні властивості організму контролюють гени. Вони характеризують індивідуальні властивості людини як біологічного виду і складають генетичну основу здоров'я і нормальної життєдіяльності людини.

Матеріальною основою спадковості є гени....

Хромосомні хвороби людини - коротко

0 коментарів

Надлишок або нестача генетичної інформації під час розвитку хвороби може порушити, змістити здійснення генетичної інформації. Це викликає хромосомні хвороби. Хромосомними хворобами часто є психічні захворювання.

Хвороба Дауна - часто зустрічається...

Домінантні і рецесивні ознаки людини

0 коментарів

Одні гени можуть виявлятися сильніше інших. В такому випадку домінантна ознака пригнічує рецесивний ознака чоловічої або жіночої гена.

Рецесивний ген не проявляється, але зберігається. Наприклад, ген А, що визначає колір...