Як визначити координати точки на площині або точку за координатами?

Якщо на координатної площині задана якась точка A і потрібно визначити її координати, то це робиться таким чином. Через точку A проводяться дві прямі: одна паралельна осі y, інша – x. Пряма, паралельна осі y, перетинає вісь x (вісь абсцис). Точка перетину осі і прямої і є координата x точки A. Пряма, паралельна осі x, перетинає вісь y. Точка перетину осі і прямої – є координата y точки A. Наприклад, якщо пряма, паралельна y, перетинає вісь x у точці -5, а пряма, паралельна x, перетинає вісь y в точці 2.3, то координати точки A записуються так: A ( -5; 2.3).

Зворотній завдання, коли треба за заданими координатами намалювати крапку, вирішується схожим чином. Через точки, значення яких дорівнюють заданим координатам, на осях x і y проводяться прямі, паралельні один одному: через координату x – пряма паралельна y, через координату y – пряма паралельна x. Точка перетину цих прямих і буде шуканої точкою із заданими координатами. Наприклад, дана точка B (-1.5; -3), потрібно зобразити її на координатної площині. Для цього через точку (-1.5; 0), яка лежить на осі x, проводиться пряма, паралельна осі y. Через точку (0; -3) проводиться пряма, паралельна осі x. Там, де ці прямі перетнуться, і буде знаходиться точка B (-1.5; -3).

Посилання на основну публікацію