Таблиця множення на 4

Таблиця множення на 4 (чотири) чисел до 30 (тридцяти) включає однозначні і двозначні результати повністю і частина тризначних результатів. Складена таблиця множення на 4 для полегшення визначення ознак подільності чисел на 4 (чотири).

Ознака подільності чисел на 4: якщо дві останні цифри числа є нулями або утворюють однозначне або двозначне число, що ділиться на 4, тоді таке число ділиться на 4 без залишку. Перевірити подільність двозначного числа на 4 можна за наведеною на цій сторінці таблиці множення чисел на 4. Дивитися результати множення потрібно у вертикальному стовпці 4 * n, де наведено результат множення перших тридцяти натуральних чисел на 4 (чотири).

Таблиця множення на 4
Таблиця множення на 4

Розглянемо кілька прикладів. Число 10 000 (десять тисяч) ділиться на 4 (чотири), оскільки дві останні цифри цього числа – нулі. 10 000: 4 = 2 500 на результаті поділу виходить число дві тисячі п’ятсот.

Число 1 304 (одна тисяча триста чотири) ділиться на 4 (чотири). Дві останні цифри цього числа 04 утворюють число 4, яке ділиться на 4 без залишку. 1 304: 4 = 326 в результаті поділу виходить число триста двадцять шість.

Число 3 678 972 (три мільйони шістсот сімдесят вісім тисяч дев’ятсот сімдесят дві) ділиться на 4 (чотири). По таблиці множення визначаємо, що дві останні цифри необхідного числа 72 утворюють число, яке ділиться на 4 без залишку. У таблиці множення необхідна нам рядок означає наступне математичний вираз: 18 х 4 = 72. Повний результат ділення потрібного нам числа на 4 запишеться так 3 678 972: 4 = 919 743 а в результаті поділу вийде число дев’ятсот дев’ятнадцять тисяч сімсот сорок зо три.

Тепер розглянемо число 56 258 (п’ятдесят шість тисяч двісті п’ятдесят вісім), яке не ділиться на 4 (чотири). При порівнянні двох останніх цифр 58 з таблицею множення на 4 визначаємо, що немає такого цілого числа, яке після множення на чотири дає в результаті число 58. При множенні числа 14 на 4 отримуємо число 56, а при множенні числа 15 на 4 в результаті буде число 60. розглядається нами число 56 258 не може бути розділене на число 4 без залишку. Таким чином, 56 258: 4 = 14 064 і 2 в залишку, результатом поділу є ціле число чотирнадцять тисяч шістдесят чотири і число два в залишку.

Посилання на основну публікацію