Що таке модуль числа

Точкою відліку на числової прямої служить 0.

Відстань від 0 до точки, що відображає якесь число, називається модулем цього числа.

Тут треба розуміти, що числова пряма не має масштабу, – тобто, відстань від 0 до 2 буде завжди дорівнює 2, як би близько чи далеко ми не намалювали на числовій прямій точки, що позначають 0 і 2.

Модуль числа позначається двома вертикальними рисками, між якими записується число:

| 3 | – модуль числа 3
| -5 | – модуль числа -5
| 0,35 | – модуль числа 0,35
Оскільки модуль – це відстань, модуль числа не може бути негативним:

| 3 | = 3
| -3 | = 3
| 0 | = 0
Модуль числа 3 і модуль числа -3 рівні, оскільки відстань на числовій прямій від точки -3 до точки 0 дорівнює відстані від точки 0 до точки +3.

Таким чином, в рівнянні | А | = 5, А має два кореня: +5 і -5. Числа +5 і -5 називаються протилежними.

Протилежні числа – це числа, які мають однакові модулі, але різні знаки.

Сума протилежних чисел завжди дорівнює 0.

Числом, протилежним 0, є сам 0.

Рівність | А | = -5 не має сенсу, оскільки модуль не може бути негативним.

В математиці наявність знака “-” перед числом може означати таке поняття, як “число, протилежне даному”.

-А – це число, протилежне числу А.

Число -А може бути негативним, позитивним або нулем, – все залежить від того, яким є число А.

Посилання на основну публікацію