Похідні

Коли ми починаємо знайомитися з темою похідної функції, як власне і з будь-якої іншої теми, все починається з її визначення. Такий підхід ефективний, проте у випадку з похідною, не дає повного уявлення про її первісному сенсі.

Отже, для того щоб добре освоїти тему похідних, слід добре розібратися в понятті границі функції, а так само, приділити особливу увагу саме нескінченно малим величинам. Саме з тієї причини, що поняття похідної функції базується на понятті границі функції.

Проте, для того, щоб розкрити зміст використання похідної в двох словах, слід сказати про те, що похідна є одним з фундаментальних математичних понять. Вона використовується в багатьох областях математики, і саме на ній базується диференціальне числення. Головною функцією похідною є те, що вона характеризує cтепень ізменeнія способу відображення при беcконечно малому ізменeніі аргументу.

Нехай функція y = f (x) визначена в околиці точки x нульового.

Якщо існує границя відношення приросту функції дельта y = f (х0 + дельта x) – f (х0) до викликав його приросту аргументу дельта x, коли дельта x прагнути до 0, то ця межа називається похідною функції y = f (x) в точці х0 і позначається символом f ‘(х0).

Посилання на основну публікацію