Повідомлення на тему “Звідки з’явилися числа”

Неможливо уявити наше життя без символів, які допомагають дати характеристику чого-небудь за допомогою кількісного вираження. Тобто, щоб привласнити предмету номер, в даний час ми користуємося числами.

Сьогодні вчені намагаються прийти до єдиної думки про появу чисел. Їх виникнення вони пов’язують з бажанням людини в доісторичний період обчислювати навколишні об’єкти. Перші згадки відносяться до часів первісно-общинного ладу, коли в пошуках їжі люди повинні були передавати один одному інформацію про кількість чого-небудь. У таких випадках вони застосовували пальці рук, вказуючи на рахунок. Подібний спосіб зберігся і сьогодні. У той далекий час їх влаштовувало зображення на поверхні чисел у вигляді паличок. Деякі використовували будь підручний засіб, щоб, наприклад, порівняти, чи стадо повернулося додому. Для цього виготовляли стільки глиняного посуду, скільки їх було в самому стаді з ранку. Увечері виробляли порівняння.

 Цифри, за допомогою яких люди почали позначати числа, з’явилися після виникнення писемності. Коли вони витратили більш складні комбінації, розрахунки, пройшли цілі тисячоліття.

Гостра необхідність упорядкувати наявні в той час числа була пов’язана з потребою використовувати розрахунки і в господарстві, і в побуті, наприклад, щоб розрахувати періоди посівної. Таким чином, життя привела людей до цього відкриття.

Дорога до становлення рахунку, його оформлення на листі з давніх пір до наших днів була не простою. Але завдяки старанням, прагненню до пізнання наших предків, в сучасному світі не існує складнощів для того, щоб зробити будь-які обчислення за допомогою чисел.

Різні народи по-різному справлялися зі своїми проблемами відобразити необхідну інформацію за допомогою цифр. Сучасна людина спирається на використання арабських чисел, які поширені на нашій планеті і легко сприймаються тепер. Це всесвітньо відомий набір цифр, який починається від 1 і закінчується на 9. Незадовго до арабської, зручною вважалася римська система чисел. Удосконалення арабських чисел сприяло застосування частково індійської системи рахунку. Крім того, великий вплив на швидке поширення їх, наприклад, в Європейській частині відбулося завдяки вихідцю з Італії. Один з купців використовував арабську систему рахунку на собі і познайомив з нею інших, що призвело до популярності.

Посилання на основну публікацію