✅Плюс і мінус

Плюс і мінус – це ознаки додатних та від’ємних чисел в математиці. Який результат виходить при множенні і діленні додатних та від’ємних чисел? Ця проста таблиця наочно показує результати множення і ділення двох чисел з різними знаками.

При множенні або діленні двох додатних чисел в результаті виходить додатне число. Плюс помножений на плюс дає плюс, плюс поділений на плюс буде плюс. Це правило математики. Добуток двох додатних  чисел – число додатне, частка двох позитивних чисел – позитивне число.

В математиці множення або ділення додатнього числа на від’ємне дає в результаті від’ємне число. Плюс помножений на мінус дає мінус.

Плюс поділений на мінус буде мінус. Якщо додатній дріб помножити або розділити на негативну дріб вийде негативне число. Це число може бути цілим або дробовим.

Добуток додатнього числа на від’ємне – число від’ємне, приватна додатня числа на від’ємне число – негативне число. Якщо чисельник дробу позитивний, а знаменник негативний – дріб (або ціле число) буде негативною.

Таблиця множення та ділення

При розподілі або множенні негативного числа на позитивне в результаті виходить негативне число. Мінус помножений на плюс буде мінус. Мінус поділений на плюс в математиці буде мінус. Коли чисельник дробу негативний, а знаменник позитивний – дріб (або ціле число) буде негативною.

Якщо від’ємний дріб помножити або розділити на позитивну дріб вийде негативне число. Це число може бути цілим або дробовим, що визначається іншими правилами математики. Добуток від’ємного числа на додатнє – число від’ємне, приватна негативного числа на позитивне число – негативне число.

Коли множаться або діляться два від’ємних числа, результатом буде позитивне число. Мінус помножений на мінус дає плюс, мінус поділений на мінус буде плюс.

Добуток двох негативного чисел – позитивне число, приватне двох негативного чисел – число позитивне. При розподілі або множенні двох негативних чисел виходить позитивне число. Правила знаків в математиці поширюються як на цілі, так і на дробові числа.

При діленні двох від’ємних дробів результат буде позитивним. При множенні двох негативних дробів результат так само буде позитивним, тобто зі знаком плюс.

ПИТАННЯ ВІДПОВІДЬ

“Хто ввів знаки додавання і віднімання в математику?” – Перше вживання слів plus (більше) і minus (менше) як позначення дії додавання було знайдено істориком математики Енестремом в італійській алгебри чотирнадцятого століття. Спочатку дії додавання і віднімання позначали перші літерами слів “p” і “m”.

Сучасні знаки плюс “+” і мінус “-” з’явилися в Німеччині в останнє десятиліття XV століття в книзі Відмана, яка була посібником з рахунком для купців ( “Behende und ubsche Rechenung auf allen Kaufmannschaft”, 1498).

Існує припущення, що знаки плюс “+” і мінус “-” з’явилися з торгової практики: продані заходи вина відзначалися на бочці рискою “-“, а при відновленні запасу їх перекреслювали, звідки вийшов знак “+”.

“Мінус 6 ділити на мінус 3 як бути?” – Спершу відкидаємо знаки мінус і ділимо просто 6 (шість) на 3 (три) за допомогою таблиці розподілу і отримуємо в результаті 2 (два). Потім по таблички вгорі сторінки ділимо мінус на мінус і отримуємо плюс. Тепер ліпити отриманий плюс до раніше отриману двійку

(-6): (-3) = +2

Втім, знак “+” перед числами писати не прийнято, тому красивіше і правильніше буде так:

(-6): (-3) = 2

“Якщо число зі знаком мінус спереду множимо на таке ж число?” – Рішення дивись вище.

Посилання на основну публікацію